Työvoiman kysyntä poikkeuksellisen vilkasta Loimaan seudulla

0
Eniten työpaikkoja oli Varsinais-Suomessa maaliskuussa auki rakennusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Näissä työvoiman kysyntä on selkeästi kasvanut alkuvuoden aikana verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Kuvituskuva: Riitta Salmi.

Loimaan seutukunnassa oli avoimia työpaikkoja maaliskuun lopussa 300. Vuosi sitten koronapandemian alussa lukema oli sata työpaikkaa vähemmän, kertoo tiistaina julkaistu Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Työllisyyskatsaus.

Myös Loimaan kaupungissa avoimien työpaikkojen määrä on hyvässä kasvussa. Avoimia työpaikkoja oli kolmannes viime vuotta enemmän.

TÄMÄN VUODEN alussa työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja lähes kaikilla aloilla osaajia haetaan enemmän kuin vuonna 2020, ilmenee Varsinais-Suomen Työllisyyskatsauksesta.

Eniten paikkoja on ollut auki rakennus- ja sotealoilla, joilla työvoiman kysyntä on selkeästi kasvanut alkuvuoden aikana verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen.

Metalliteollisuudessa paikkoja on ollut vähemmän auki ensimmäisellä kvartaalilla kuin vuosi sitten, mutta muilla teollisuuden aloilla kysyntä on selkeästi lisääntynyt.

Työllisyyskatsauksen listauksessa lasketaan avoimet työpaikat kuun lopussa, mutta ei julkaista erikseen näiden työsuhteiden laatua tai niiden kestoa. Joka kevät työpaikkamäärään vaikuttaa myös kesätyöpaikkojen määrä.

MAALISKUUN viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla koko Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa 7 000 kappaletta eli 35 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Koronapandemian aikana työvoiman kysyntä putosi aluksi selvästi normaalia alemmalle tasolle. Kysyntä elpyi kesästä lähtien, ja se on kohentunut edelleen kuluvana vuonna.

Vuoden 2020 aikana avautui noin 58 000 työpaikkaa eli kysyntä oli yllättävän vilkasta, vaikka kysynnän huippuvuodesta 2019 jäätiinkin.

LOMAUTETTUJEN määrä on vaihdellut paljon koronapandemian aikana. MaaliskuussaLoimaallaoli90lomautettua, kun vuosi sitten maaliskuussa lomautettujen määrä oli130.

Lomautettujen määrä on laskenut Loimaalla koko alkuvuoden.

Vuodenvaihteen jälkeen lomautettujen määrä kääntyi myös Varsinais-Suomessa yleisesti laskuun, mutta kehityksen katkaisi koronsulkujen maaliskuu.

KORONAKRIISIN alussa lomautukset painottuivat vahvasti majoitus- ja ravitsemisalalle, kauppaan ja muihin palveluihin. Varsinais-Suomessa lomautukset yleistyivät nopeasti myös teollisuudessa.

Koronalomautukset kohdistuivat maakunnassa vahvimmin teollisuuteen.

Lomautettuja oli maaliskuun lopussa joillakin palvelualoilla (sote­, kuljetus­, opetus­ ja kauppa) sekä maa- ja puutarhataloudessa vähemmän kuin koronakauden alkuvaiheessa.

Vain harvat lomautukset ovat muuttuneet työttömyyksiksi, kertoo Työllisyyskatsaus.

TILANNE 

Alueen työttömyys

 • Huittinen 8,4
 • Humppila 12,4
 • Loimaa 9,8
 • Oripää 7,1
 • Punkalaidun 9,2
 • Ypäjä 9,5Suomen työttömyystrendit
 • Työttömiä työnhakijoita oli koko Suomessa maaliskuussa 22 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
 • Kokoaikaisesti lomautettuja oli Suomessa 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.
 • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.
 • Uusia avoimia työpaikkoja oli maaliskuussa 14 000 enemmän kuin edellisvuonna koko Suomessa.
 • Lähde: Työllisyyskatsaukset