ORIPÄÄN kunnassa on käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden aloittamisesta päätti maanantaina kokoontunut kunnanhallitus yksimielisesti.
Neuvotteluiden taustalla vaikuttaa kunnassa aloitettava työtehtävien ja käytettävissä olevien resurssien uudelleenjärjestely. Kunnanjohtaja Timo Tolppasen mukaan työskentelyä ja resurssia tulee suunnata ennaltaehkäisevään työhön ja lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä entisestään sosiaalitoimen ja sivistystoimen kanssa.
Suunnitelma työtehtävien uudelleenjärjestelystä koskee kunnan sosiaalitoimen, kotihoidon ja sivistystoimen henkilökuntaa.
Tolppanen kertoo, ettei yt-neuvotteluissa ole tarkoitus aloittaa keskusteluja lomauttamisista tai työntekijöiden irtisanomisesta.
– Irtisanomisia ei olla esittämässä vaan tehostamassa ja muuttamassa tehtävänkuvia nykytarpeita vastaaviksi. Näkökulma asioihin on talouden tasapainossa pitäminen ja ennaltaehkäisy, hän sanoo.
Tolppasen mukaan neuvottelujen tarkoituksena on lähteä siitä, että kunnan on sopeutettava palvelutuotantoa olosuhteita vastaavalle tasolle. Hänestä kunnan pitää pystyä siirtämään ketterämmin osaamista ja resursseja sen mukaan, miten tarpeet muuttuvat.
Hän sanoo kunnan resurssien olevan sen verran pienet, että joidenkin työntekijöiden tehtävien kuviin saattaa tulla muutoksia.
– Esimerkiksi sivistysjohtajan työnkuvan muutoksista päätetään neuvottelujen jälkeen kunnanhallituksessa.
Kunnan johtoryhmä aloitti jo tiistaina keskustelut aiheen tiimoilta, ja tieto yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä lähetettiin pääluottamusmiehille. Varsinaiset neuvottelut voivat alkaa joidenkin työntekijöiden kohdalla vasta kesälomien jälkeen.