Logistiikka, sähkö ja rakentaminen vetävät opiskelijoita Novidaan

0
LL Arkisto

LOIMAA Oppivelvollisuuden laajeneminen ei näy Novidan ammattiopistossa kasvaneina hakijamäärinä. Ainoa selvä ero aiempiin keväisiin nähden on Valma-ryhmän suosio.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus täyttyy tavanomaisesti lukuvuoden aikana. Yleinen syy Valmaan siirtymiseen on se, että ala, jolla opiskelija on aloittanut, ei tunnukaan omalta.

Jos ryhmä näyttää täyttyvän jo ennen lukuvuoden alkua, miten taataan, että syksyn keskeyttäjät saavat tarvittaessa paikan Valmasta?

– Totta kai mietimme, miten saamme Valma-ryhmät järjestymään, Loimaan toimipaikan apulaisrehtori Jouko Tevasaari vastaa.

Kevään hakijaryntäyksen taustalla voi olla se, ettei Valma-koulutusta ole järjestetty kovin pitkään. Tietoisuus kyseisestä ryhmästä ja sen tuomista mahdollisuuksista on ehkä vasta nyt kiirinyt.

Novida suunnittelee parhaillaan maahanmuuttajataustaisille uutta, omaa Valma-ryhmää. Aiemmin Valma-ryhmiä on ollut vain yksi.

Tevasaari ei vielä lähde spekuloimaan, kuinka paljon ryhmäkokoa on mahdollista kasvattaa tai onko kolmas ryhmä mahdollinen.

 

LOIMAAN NOVIDAN koulutusaloista logistiikka-, sähkö- ja automaatio- sekä rakennusalat täyttyivät kevään yhteishaussa. Muilla aloilla on edelleen tilaa.

– Hakijoita on ihan kohtuudella kaikilla aloilla. Ei tässä vuodessa ole mitään poikkeavaa positiiviseen eikä negatiiviseen.

Oppivelvollisuuden laajenemisen vuoksi peruskoulunsa päättävien on täytynyt hakea johonkin opiskelemaan. Välivuoden pitäminen tai opintojen keskeyttäminen ei ole mahdollista.

Pudokkuutta ehkäisevät toimet näkyvät alkavan lukuvuoden suunnittelussa. Opinto-ohjaajaresurssia on lisätty, ja lisäksi Loimaalla aloittaa kahdeksan ammatillista ohjaajaa sekä kaksi erityisopettajaa.

– Kaikki ei johdu vain oppivelvollisuuden laajentamisesta, vaan mukana on myös koronatoimia. Tiedostamme, että oppivelvollisuuden laajentaminen teettää työtä ohjauksessa, mutta meidän on muutenkin pystyttävä reagoimaan nopeammin tuen tarpeeseen.

 

TÄMÄN KEVÄÄN yseille toisen asteen opinnot ovat maksuttomat. Opintojen järjestäjä tarjoaa oppikirjat, materiaalit ja työvälineet.

– Kyllähän se on jonkin sortin rahareikä. Ammattiopistossa puhutaan noin 30000 euron summasta Loimaan osalta.

Hankintoja on pohdittu sitä kautta, tarvitseeko esimerkiksi kaikille kokkiopiskelijoille kustantaa omat veitset, vai riittävätkö yhteiskäytössä olevat. Käytäntö osoittanee toimivimmat ratkaisut.

Kulkemisestakin tulee jatkossa maksutonta. Tevasaari ei usko, että yhdeksäsluokkalaiset olisivat maksuttoman koulukuljetuksen vuoksi hakeneet kauemmas opiskelemaan.

On muistettava, että ikäryhmät pienenevät. Lasku on maltillista vuoteen 2030 asti, kunnes nuorten hakijoiden määrä supistuu voimakkaammin seutukunnassa.

Vaikka nuorten määrä laskee, jatkuvan haun kautta Novidaan hakee ympäri vuoden kaikenikäisiä alanvaihtajia ja osaamisen kartuttajia.

– Yhä enenevissä määrin tullaan jatkuvan haun kautta, se on valtakunnallinen trendi. Joissain oppilaitoksissa suurempi osa opiskelijoista tulee jo nyt jatkuvan haun kautta. Novidan Turuntien toimipisteessäkin aloitti tämän kevään aikana 50 uutta opiskelijaa.