Työllisyystilanne on parantunut vuoden takaisesta niin Loimaalla kuin muualla maakunnassa.

LOIMAA Loimaalla oli kesäkuun lopussa 618 työtöntä työnhakijaa.
Työllisyystilanne on heikentynyt hieman toukokuusta, mutta parantunut vuoden takaisesta huomattavasti. Loimaalla oli kesäkuun 2020 lopussa 974 työtöntä työnhakijaa, nyt vuotta myöhemmin 356 vähemmän.

Loimaalaisista työttömistä oli kesäkuun lopussa miehiä 329 ja naisia 289. Suurin työttömien ikäryhmä Loimaalla ovat yli 50-vuotiaat. Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä työnhakijoista oli 218.

Selitys tilanteen rajuun paranemiseen niin Loimaalla kuin muuallakin on lomautusten määrän aleneminen. Muutosluvut ovat suuria sen vuoksi, että viimeisimpiä lukuja verrataan koronakriisin lomautusten ”huippuaikaan”.
Työttömien työnhakijoiden määrä supistui voimakkaimmin majoitus- ja ravitsemusalalla, myyntitehtävissä, hoitoalalla, vartiointialalla, puutarhatöissä ja maataloudessa.

Työtä vailla olevien osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa Loimaalla 9,1 prosenttia. Työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin maakunnassa (11,1 prosenttia) ja koko maassa (12,0 prosenttia). Loimaan työvoimatoimiston alueen tilanne oli vielä parempi, sillä sen piirissä olevien kuntien työttömyyssaste oli kesäkuun lopussa 8,4 prosenttia.

Myös avoimia työpaikkoja oli kesäkuun lopussa tarjolla huomattavasti enemmän kuin vuosi sitten. Kesäkuussa 2020 oli Loimaalla tarjolla 48 avointa työpaikkaa, nyt kesäkuun lopussa 115. Loimaan työvoimatoimistossa oli avoimia työpaikkoja tarjolla kaikkiaan 258.

Työllisyystilanteen trendit lupaavat viimeisimpien lukujen valossa edelleen suuntaa parempaan päin. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvuvauhti on hidastumassa ja lomautusten purkaminen on jatkunut edelleen kesäkuussa. Työttömien määrä on supistunut merkittävästi kaikissa kunnissa ja seutukunnissa Varsinais-Suomessa, minkä lisäksi työttömyyden vähenemistahti on maakunnassa nopeampaa kuin koko maassa keskimäärin.

Oripään kunnan työllisyystilanne on maakunnan paras. Kunnan työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 4,8 prosenttia työttömien määrän ollessa 28. Myös Oripäässä muutokset ovat rajuja vuodentakaiseen verraten ja selityskin sama: lomautushuipun jälkeen on päästy takaisin töihin.