Valkohäntäpeuran pyyntilupiin huima lisäys

0

METSÄSTYS Valkohäntäpeurojen pyyntilupia on myönnetty Varsinais-Suomeen noin kolmannes enemmän kuin viime vuonna. Hirvien pyyntilupamäärä säilyy sen sijaan ennallaan.

Metsästäjät ovat hakeneet ennätysmäärän valkohäntäpeuran pyyntilupia. Varsinais-Suomen riistakeskuksen alueelle on myönnetty 24249 valkohäntäpeuran ja 1564 hirven pyyntilupaa. Valkohäntäpeurojen lupamäärä lisääntyi viime metsästyskaudesta yli 30 prosenttia. Haetulla lupamäärällä on mahdollista ampua reilusti yli 35000 valkohäntäpeuraa.

Riistakeskuksen mukaan myönnetyt pyyntiluvat ohjaavat valkohäntäpeurakantaa kohti tavoitetta vähentää peuratiheyttä maakunnassa. Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että valkohäntäpeurakanta on Varsinais-Suomessa edelleen kasvanut. Koko maan kanta-arvio oli noin 125 000 eläintä, josta jopa neljännes elää Varsinais-Suomessa. Valkohäntäpeura onkin alueen ylivoimaisesti tärkein riistaeläin.

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto asetti maaliskuussa valkohäntäpeurakannan tavoitetiheydet Varsinais-Suomen viidelle hirvitalousalueelle. Tavoitetiheydet vaihtelevat välillä 19–32 eläintä/1000 hehtaaria. Myönnetyllä pyyntilupamäärällä on mahdollista vähentää kantaa kohti tavoitteita.

Koko maan valkohäntäpeurakanta on noin 125 000 eläintä, josta Luken arvion mukaan yli neljännes elää Varsinais-Suomen alueella. Kanta on kasvanut maakunnassa viime vuodesta. Valkohäntäpeura onkin ylivoimaisesti tärkein riistaeläin alueella.

Luken arvion mukaan hirvikanta oli Varsinais-Suomen hirvitalousalueilla maaliskuussa noin 4 000 yksilöä. Metsästäjät hakivat tulevalle metsästyskaudelle 1 564 hirvilupaa mikä on 12 pyyntilupaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Varsinais-Suomen pyyntilupamäärän vähäinen muutos kertoo riistakeskuksen mukaan hirvikannan tasaisesta kehityksestä.