Hanhenpuisto sijaitsee Hirvikoskella Kitkonpuiston vieressä. Rakennuksen omistaa Loimaan kaupunki. Kuva: LL arkisto / Lari Kiviranta.

LOIMAAN kaupunki suunnittelee oman lastensuojeluyksikön perustamista Hanhenpuiston kiinteistöön Hirvikoskelle. Alustavasti yksikkö on mitoitettu seitsemälle lapselle.

Kyse on kaupungin omistamasta kiinteistöstä, jossa on toiminut aiemmin vuokralaisena Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin Hanhenpuiston asumisyksikkö. Noin kaksi vuotta sitten asumisyksikkö muutti pois Hanhenpuistosta rakennuksen kosteusongelmien takia (LL 1.6.2019).

Kaupungin sote-johtaja Timo Hokkasen mukaan lastensuojeluyksikön perustaminen Hanhenpuistoon edellyttää rakennuksen kosteuseristyksen korjaamista.

Vt. tekninen johtaja Harri Salminen vahvistaa, että rakennuksen alapohjassa on kosteusongelmia, sillä maaperän kosteus pääsee nousemaan rakennuksen alapohjaan.

Rakennuksen kuivatuksen parantamiseksi kaupungin teknisellä puolella on valmisteltu kiinteistön salaojasaneerausta ensi vuodelle. Budjetissa saneeraukseen esitetään 35 000 euroa.

Kaupunki on jo aiemmin remontoinut kiinteistöä kosteusongelmien takia viime vuosikymmenen puolivälin paikkeilla.

Salminen kertoo, että kiinteistöllä on salaojia ja niitä on korjattukin matkan varrella, mutta tilanne ei ole toistaiseksi korjaantunut.

Lastensuojeluyksikön perustaminen sisältyi kaupungin tämän vuoden suunnitelmiin, mutta sitä ei ehditä toteuttaa enää tämän vuoden puolella. Hokkanen sanoo viivästyksen johtuvan siitä, että sopivien tilojen löytäminen vei oman aikansa. Hän arvioi, että lastensuojeluyksikkö voisi aloittaa toimintansa aikaisintaan ensi vuoden kesällä.

Hokkasen mukaan Hanhenpuisto soveltuu tilojen puolesta lastensuojeluyksikölle, sillä rakennuksesta löytyy asukkaille omia huoneita ja yhteisiä tiloja. Tilamuutosten tarvetta hän pitää vähäisenä.

Lastensuojeluyksikköön voidaan ottaa kiireellisesti sijoitettuja tai huostaanotettuja lapsia ja nuoria. Kyse on ympärivuorokautisesta palvelusta, ja nuori voi saada yksiköstä paikan joko lyhyt- tai pitkäaikaiseen tarpeeseen.

Hokkasen mukaan tällä hetkellä kodin ulkopuolelle on sijoitettu yhteensä 45 loimaalaista lasta tai nuorta. Näistä on laitossijoitettuja 21.

Yksikön perustamista sote-johtaja perustelee ennen kaikkea toiminnallisilla syillä, kuten sillä, että sijoitettavalle lapselle löytyy paikka läheltä Loimaata, jolloin yhteys nykyiseen sosiaaliseen ympäristöön ei välttämättä katkea. Nyt tilanne voi olla se, että etenkin kiireellisissä tapauksissa lapsen ensimmäinen sijoituspaikka voidaan joutua etsimään kaukaakin, eikä se ole välttämättä paras vaihtoehto niin lapselle kuin kaupungillekaan.

– Loimaalla on lapsia, jotka voitaisiin hoitaa lähellä, hän pohtii ja sanoo, että tällä hetkellä loimaalaisia lapsia on sijoitettu useammalle paikkakunnalle Suomessa, lähelle ja kauas.

Hokkanen huomauttaa, että toistaiseksi kaupungilla ei ole yhtään omaa lastensuojeluyksikköä, jolloin kodin ulkopuolelle sijoitettavien palvelu on ostopalvelua.

Kaupungin oman lastensuojeluyksikön perustamisessa on osaltaan kyse talouden tasapainottamisesta, sillä omalla yksiköllä kaupunki pyrkii vähentämään ostopalvelumenoja. Yksikön perustamisella kaupunki tavoittelee vähentävänsä asiakaspalvelujen ostoja yhteensä 240 000 eurolla ensi vuonna.

Hokkasen mukaan lastensuojeluyksikön perustamisen nettosäästö on noin 100 000 euroa ensi vuonna, kun huomioidaan henkilöstön palkkaaminen. Yksikköön on tarkoitus rekrytoida aikanaan vakinaisena henkilöstönä neljä sosionomia ja kolme lähihoitajaa.