Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi viime viikolla kyselytutkimuksen siitä, mitä suomalaiset pitävät hävettävänä. Eniten suomalaiset sanovat häpeävänsä ympäristön roskaamista ja pummilla matkustamista julkisessa liikenteessä. Niin ikään vahva enemmistö pitää hävettävinä luottorajan jatkuvaa ylittämistä, jätteiden lajittelematta jättämistä, ulosottoon joutumista ja velaksi kuluttamista.
Moni hävettävimmiksi mielletyistä asioista on henkilökohtaiseen talouteen liittyviä, mutta mukana on myös ympäristöä koskevia häpeän aiheita, kuten roskaaminen.
Kansalaistutkimuksen tuloksissa yllättää hivenen se, että esimerkiksi lentomatkailua pitää hävettävänä vain viidennes vastanneista. Tämä on yllättävää sitä taustaa vasten, kuinka paljon yhteiskunnassa puhutaan esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja sen hillitsemiseksi tähtäävistä toimenpiteistä.
Kyse on osin sukupolvikysymyksistä. Tutkimuksen mukaan nuoret pitävät keskimäärää nolompina asioina muun muassa auton käyttöä lyhyillä matkoilla ja lentomatkailua.
Se, mitä toinen voi pitää hävettävänä, voi toiselle ihmiselle olla tavalla tai toisella välttämätöntä. Esimerkiksi pyöräilyä ja kävelyä voi pitää hyödyllisinä liikkumismuotoina niin terveyden kuin ympäristön kannalta, mutta ne eivät ole vaihtoehtoja edes lyhyillä matkoilla sellaiselle ihmiselle, jonka liikkumiskyky on olennaisesti rajoittunut. LK