Hirvikosken uuden päiväkodin urakoitsija jäi vielä esittämättä

0
Uusi päiväkoti on tarkoitus rakentaa Hirvikoskelle entisen koulun tontille, kirjaston viereen. Paikalta purettiin kuvassa näkyvä koulun asuntola viime talvena. Koulurakennus on purettu aiemmin. Kuva: LL arkisto / Lari Kiviranta.

LOIMAAN kaupungin elinympäristölautakunta jätti Hirvikosken uuden päiväkodin urakoitsijaa koskevan valinnan pöydälle.

Pöydälle jättämistä ehdotti varapuheenjohtaja Juha Vuorinen (ps.), jonka esitys hyväksyttiin lautakunnassa äänin 5–4.

Alkuperäisen ehdotuksen mukaan lautakunnan oli tarkoitus esittää kaupunginhallitukselle, että urakkasopimus päiväkodin uudisrakennushankinnasta solmitaan tarjousvertailun perusteella Fixcel Groupin kanssa.

Vuorisen ehdotusta asian pöydälle jättämisestä kannattivat äänestyksessä hänen lisäkseen Tapani Wallin (ps.), Piia Mäkelä (ml.), Hannu Gustafsson (vas.) ja Marika Jokela (kok.).

Alkuperäistä esitystä kannattivat Juho Pietilä (kesk.), Sanna Vuolle (kesk.), Olavi Suominen (kok.) ja Leila Tanskanen (sd.).

Kaupunki oli pyytänyt tarjouksia päiväkodin toteuttamisesta kokonaisvastuu-urakkana (LL 22.6.). Määräaikaan mennessä saapui tarjoukset neljältä yritykseltä.

Päiväkoti on tarkoitus rakentaa neljälle ryhmälle käyttäen mitoituksena 25 lasta ryhmää kohti sekä yhdelle aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmälle. Ryhmätilojen lisäksi tiloihin sisältyy jakelukeittiö, sali, pienryhmätiloja sekä toimisto- ja henkilökunnan tiloja. Rakennus on yhteispinta-alaltaan korkeintaan 1 200 neliötä.

Uutta päiväkotia tavoitellaan käyttöön ensi vuoden elokuussa.

Kaupungin on tarkoitus rahoittaa päiväkoti kiinteistöleasingilla. Sopimus solmittaisiin kymmeneksi vuodeksi, ja sitä voitaisiin jatkaa tilaajan optiona viidellä vuodella, jos kaupungin kouluverkkoselvityksen ja sen johdosta toteutettavaksi tulevien muutosten aikataulu niin vaatii.

Kaupungin vt. tekninen johtaja Harri Salminen kertoo, että kaupungin maksama leasingvuokra olisi noin 250 000 euroa vuodessa, kun leasingaika on kymmenen vuotta. Talousjohtaja Sari Laine sanoo, että leasingajan jälkeen kaupunki ja urakoitsija katsovat, kumpi kiinteistön lunastaa leasingrahoitusyhtiöltä, ja esimerkiksi kymmenen vuoden leasingajan jälkeen lunastushinta olisi hieman yli miljoona euroa. Leasing-rahoitusta on tarvittaessa mahdollisuus jatkaa viidellä vuodella.

Varapuheenjohtaja Juha Vuorinen perustelee esitystään pöydälle jättämisestä sillä, että asia on hänen mielestään puutteellisesti valmisteltu. Hän kaipaa lisäselvityksiä muun muassa siitä, mitä muita vaihtoehtoja kaupungilla on Hirvikosken päiväkotiratkaisusta.

Vuorinen huomauttaa, että kaupungilla on jo nyt käyttämätöntä rakennusmassaa Hirvikoskella ja kysyy, saataisiinko olemassa olevasta rakennuskannasta asianmukaiset ja toimivat tilat alueen päiväkotilapsille.

Jos Hirvikoskelle rakennetaan uusi päiväkoti, Vuorinen sanoo kaupungille jäävän entistä enemmän käyttämättömiä tiloja. Hän viittaa muun muassa Mahlapuiston päiväkodin ja Kitkonpuiston tiloihin. Lisäksi hän nostaa esille Loimaan Vedeltä vapautuvat toimistotilat, kun vesiliikelaitoksen keskusjätevedenpuhdistamolle rakennettavat uudet toimistotilat ovat aikanaan valmiit.

Vuorinen viittaa myös kaupungin viime valtuustokaudella tekemään kouluverkkoratkaisuun, jonka mukaan yläkouluopetus päättyy Hirvikosken yhtenäiskoulussa tämän vuosikymmenen aikana, ja sitä myöten tyhjää tilaa jäisi Hirvikoskelle entisestään lisää.

Lautakunta palaa asiaan seuraavassa kokouksessaan kahden viikon kuluttua.

Lautakunnan puheenjohtaja Juho Pietilä huomauttaa, että pyytäessään tarjouksia kaupunki on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen. Hänen mukaansa kaupungin pitää varmistua siitä, ettei toimita kilpailu- ja hankintalain vastaisesti.

Pietilä muistuttaa, että varsinaisesta Hirvikosken päiväkotihankkeesta on päättänyt aikoinaan silloinen sivistysvaliokunta.

 

Jutun otsikkoa muutettu klo 14.35: valitsematta -sana korvattu esittämättä -sanalla.