Hoitajamitoitus toteutui toukokuussa

0
KUVA LL Arkisto

LOIMAAN SEUTU Vanhuspalvelulain mukainen henkilöstömitoitus, joka koskee iäkkäiden henkilöiden tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaista laitoshoitoa, toteutui Loimaalla, Oripäässä ja Ypäjällä toukokuussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvitti toteutuneen henkilöstömitoituksen valtakunnallisesti kolmen viikon seurantajaksolla 3.–23. toukokuuta. Lakisääteisen mitoituksen täytti 90 prosenttia ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköistä. Tämä on hieman vähemmän kuin marraskuussa 2020 suoritetussa edellisessä seurannassa. Vanhustenhoidon keskeiseksi ongelmaksi ovat nousseet ammattihenkilöstön rekrytointivaikeudet.

Loimaan osalta tilanne on marraskuun jälkeen kohentunut tai ainakin tasaantunut. Lain mukainen henkilöstömitoitus ei toteutunut Loimaan kaupungin Ilolakodissa 2.–22. marraskuuta suoritetun seurantajakson aikana. Ilolakodin toteutunut henkilöstömitoitus oli tuolloin vain 0,34.

Vanhuspalvelulaissa määritelty ympärivuorokautisen hoidon minimihenkilöstömitoitus oli marraskuussa 0,5. Lain mukainen minimimitoitus nousi 0,55:een tämän vuoden alussa. Vuoden 2022 alusta lähtien minimihenkilöstömitoitus on 0,6 ja 1.4.2023 lähtien se on 0,7.