Ideakilpailu Oripään keskustan kehittämisestä keskeytettiin

0
Toistaiseksi on avoinna, puretaanko kauppakeskuksesta myös niin sanottu vanhan rautakaupan puoli, joka näkyy kuvassa vasemmalla. Kuva: LL arkisto / Lari Kiviranta.

ORIPÄÄN keskustan kehittämistä koskeva ideakilpailu on keskeytetty toistaiseksi. Asiasta päätti tekninen lautakunta.

Kunnan rakennusmestari Aki Vuorinen perustelee kilpailun keskeyttämistä sillä, että kilpailuajalla saapui ainoastaan yksi kilpailutyö, joten lautakunta katsoi, että yksi työ on liian vähän kilpailua varten. Hänen mukaansa toistaiseksi on avoinna, mitä kilpailun kanssa tehdään. Pohdittavana on muun muassa se, jatketaanko kilpailua.

Ideakilpailu koski keskustassa sijaitsevaa entistä Osuusliikkeen kiinteistöä, jossa on toiminut aiemmin esimerkiksi K-market, ja kunta haki kilpailulla ratkaisuja alueen suunnitteluun ja elävöittämiseksi. Kilpailu oli suunnattu arkkitehtikoulujen opiskelijoille (LL 16.2.).

Tekninen lautakunta päätti, että entisen kauppakiinteistön purkamisesta pyydetään tarjous ja varataan määräraha alueen siistimiseen.

Vuorinen tarkentaa purkusuunnitelmien koskevan ainoastaan entisen Osuusliikkeen matalaa osaa, jossa on toiminut aiemmin muun muassa Siwa ja K-market. Hänen mukaansa lautakunnan jäsenet ovat myötämielisiä rakennuksen vanhan osan säilyttämiseen.

Vuorinen arvioi, että rakennuksen matala osa saatetaan purkaa ensi vuonna, jos hanke hyväksytään kunnan investointisuunnitelmaan.