Kaikki yrittämisestä kiinnostuneet kahville

0
LL Arkisto

Loimaa

Loimaan kaupungin ja paikallisen elinkeinoelämän perinteiset aamukahvitilaisuudet avataan kaikille loimaalaisille yrittäjille, elinkeinoelämän edustajille ja myös yrittäjyyden parissa toimiville.

Aiemmin kaupungin ja elinkeinopalveluiden väki on palaveerannut yrittäjäjärjestöjen puheenjohtajistojen tai järjestöjen nimeämien edustajien kanssa noin kerran kuussa.

Kaupunginjohtaja Jari Rantala toteaa, että jo useita vuosia käytössä ollut toimintatapa on ollut toimiva, mutta tarkoituksena on saada kaupungin ja yrittäjien vuoropuheluun myös uusia toimijoita.

– Aamukahvien tarkoitus on ollut aina lisätä vuoropuhelua laajasti kaupungin ja elinkeinoelämän välillä. Kahvien napakka pituus on koettu hyväksi ja lyhyessä ajassa on saatu jaettua paljon tietoa sekä näkemystä puolin ja toisin, kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen sanoo.

– Avaamme kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden tulla suoraan tämän keskustelun ja tiedon piiriin. Aina vain parempi mitä laajemmin ollaan tietoa ja näkemyksiä jakamassa. Koskaanhan kahvien sisältö ei ole mitään salaista ollutkaan.

Myös kahvien järjestämistapa muuttuu. Aiemmin tilaisuutta on isännöinyt aina kaupunki, mutta nyt isännöintivuoroa vaihdetaan järjestöjen välillä ja ohjelmaan sisällytetään myös yritysvierailu.

– Vaihtuvat isäntätahot tuovat vahvemmin esiin eri toimijoiden näkökulmia ja pääsemme siinä sivussa myös tutustumaan paikallisiin yksittäisiin yrityksiin ja muihin toimijoihin.

Kahville pitää ilmoittautua, sillä paikan päällä on tilaa rajoitetusti. Ilmoittautumista tarvitaan myös sen vuoksi, että osallistua voi myös etänä, mutta osallistuminen edellyttää elinkeinopalvelujen lähettämän linkin saamista.

Elinkeino ja kaupunki -aamukahvit Laakee Delissä 6.10., Mettähannankatu 2, Loimaa.