Loimaalaisille Kelasta 43,1 miljoonan euron etuudet

0
Lähes jokainen loimaalainen sai viime vuonna Kelasta ainakin jonkin etuuden.

LOIMAAN SEUTU Kela maksoi vuonna 2020 loimaalaisille erilaisia etuuksia 43,1 miljoonaa euroa. Summa on 2,5 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2019.

Eniten loimaalaisille maksettiin eläke-etuuksia: 9,8 miljoonaa euroa. Muut kustannuksiltaan suurimmat Kelan myöntämät etuudet olivat sairaanhoitokorvaukset (7,8 milj. €) ja työttömyysturva (5,8 milj. €).

Euromääräisesti eniten kasvoi työttömyysturva. Sitä maksettiin loimaalaisille viime vuonna 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Kelan työttömyysturvaa saaneiden loimaalaisten määrä nousi samassa ajassa vajaasta 800:sta yli tuhanteen.

Kelan analytiikkayksikön suunnittelija Sami Tuori kertookin, että työttömyysturva on toimeentuloturvan etuuskokonaisuus, johon korona on vaikuttanut kaikkialla Suomessa.

– Kelan työttömyysturvan saajamäärät ja maksettujen etuuksien määrät kasvoivat koronan myötä voimakkaasti, hän luonnehtii.

Tilanteen osittainen korjautuminen näkyy kuitenkin jo päättyvän kesän tuoreimmissa tilastoissa.

– Kelan työttömyysturvaa maksettiin esimerkiksi Loimaan seutukuntaan heinäkuussa parikymmentä prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin mutta kymmenen prosenttia enemmän kuin kahta vuotta aiemmin. Koronan huipuista ollaan siis palauduttu mutta ei normaalitasolle, Tuori analysoi.

YPÄJÄLÄISILLE Kela maksoi viime vuonna erilaisia etuuksia 5,6 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen tuli 380000 euroa.

Euromääräisesti suurimmat etuudet olivat samat kuin Loimaalla: eläke-etuudet (1,4 milj. €), sairaanhoitokorvaukset (0,9 milj. €) ja työttömyysturva (0,8 milj. €).

Työttömyysturvana maksetut etuudet kasvoivat Ypäjällä viime vuonna noin 200000 eurolla edellisvuoteen verrattuna ja Kelan työttömyysturvan saajien määrä noin 40 prosentilla.

ORIPÄÄLÄISILLE Kela maksoi erilaisia etuuksia vuonna 2020 yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Summa on noin 270000 euroa suurempi kuin vuonna 2019.

Euroissa laskettuna suurimmat etuudet olivat Oripäässä eläke-etuudet (0,8 milj. €) ja sairaanhoitokorvaukset (0,5 milj. €). Loimaasta ja Ypäjästä poiketen Oripäähän maksettiin viime vuonna kuitenkin hiukan enemmän lapsilisiä kuin työttömyysturvaa.

Isoin muutos Oripään tilastoissa vuosien 2019 ja 2020 välillä tapahtui vanhempainpäivärahassa. Sen saajien määrä kaksinkertaistui ja kokonaissumma kolminkertaistui noin 290000 euroon.