Loimaan kaupunki ei järjestä pride-liputusta – päätös syntyi äänestyksen jälkeen

0

LOIMAAN kaupunki ei ota käyttöön pride-liputusta. Asiasta päätti kaupungin elinympäristölautakunta.
Asia oli lautakunnan käsiteltävänä, koska aiheesta oli jätetty aiemmin valtuustoaloite, jossa esitettiin, että Loimaan kaupungin lippusaloissa otetaan käyttöön sateenkaariliputus pride-viikolla ensi vuonna. Valtuustoaloitteen oli allekirjoittanut kahdeksan luottamushenkilöä kolmesta valtuustoryhmästä (LL 24.6.).
Lautakunnan päätös syntyi äänestyksen jälkeen, sillä jäsen Leila Tanskanen (sd.) esitti, että pride-viikon aikana Loimaan kaupunki liputtaa sateenkaarilipuin ja budjettiin varataan määräraha lippujen hankintaan ja liputuksen toteuttamiseen.
Tanskasen muutosesitys hävisi äänin 6–3. Pride-liputuksen puolesta äänestivät Tanskasen lisäksi Hannu Gustafsson (vas.) ja Salla Haavisto (kesk.).
Juho Pietilä (kesk.), Juha Vuorinen (ps.), Tapani Wallin (ps.), Piia Mäkelä (ml.), Marika Jokela (kok.) ja Olavi Suominen (kok.) äänestivät alkuperäisen pohjaehdotuksen puolesta eli ettei pride-liputusta oteta käyttöön.

Lautakunnalle annetussa valmistelussa perustellaan, että julkisena toimijana Loimaan kaupunki on velvollinen toimimaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita noudattaen. Tällöin pride-liputuksen ottamisesta käyttöön olisi huomioitava kaikki muutkin vähemmistöryhmät, kuten romanit ja saamelaiset.
Lisäksi valmistelussa todetaan, että kaupungin liputukset hoidetaan pääosin ostopalveluna, jolloin pride-lippujen hankinta ja lippujen nosto toisi kaupungille lisäkustannuksia.
Leila Tanskasen mielestä asiassa ei voida vedota kustannuksiin, sillä hänen selvitystensä mukaan pride-lippujen hankinta olisi maksanut noin 800 euroa ja varsinaisen liputuksen järjestäminen noin 400 euroa vuodessa.
Hänen mukaansa hintaa tärkeämpää olisi ollut liputuksen tuoma ele, joka on pieni mutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kannalta suuri ja merkityksellinen.
– Eleellä olisi kerrottu muun muassa se, että täällä Loimaalla on lupa olla sellainen kuin on ilman pelkoa syrjityksi tulemisesta.