Niinijoen koulussa on nelisenkymmentä oppilasta. Kouluverkkoselvityksen mukaan kyläkoulujen toiminnan jatkumista arvioitaessa huomioidaan muitakin kriteereitä kuin pelkkä oppilasmäärä. Kuva: Lari Kiviranta.

LOIMAAN kaupungin sivistysjohtaja Manne Pärkö arvioi, että Niinijoen koulun toiminnan jatkuminen pitää kouluverkkoselvityksen linjausten perusteella ottaa tarkasteltavaksi mahdollisesti tämän syksyn tai alkuvuoden aikana.

Syinä ovat koulun oppilasmäärä ja kaupungin kouluverkkoselvitys, jossa linjataan kriteereistä, joilla kyläkoulujen toiminta voi jatkua.

Sivistysjohtaja kertoo koulun oppilasmäärän olleen viime vuoden syyskuussa 38, ja tämän vuoden osalta oppilasmäärä osoittaa 39:ää tilastointipäivän lähestyessä. Sivistyslautakunnan budjetissa ensi vuoden oppilasmääräksi on arvioitu 39.

Kaupungin kouluverkkoselvityksen mukaan kyläkoulujen toiminta jatkuu, jos oppilasmäärä on kolmena peräkkäisenä vuotena vähintään 40.

Oppilasmäärän tarkastelussa käytetään kulloinkin kuluvan vuoden oppilasmäärää syyskuun 20. päivän tilanteen mukaisesti, edeltävän lukuvuoden oppilasmäärää ja seuraavan lukuvuoden oppilasennustetta.

Lisäksi koulun toiminnan jatkumisessa huomioidaan koulurakennuksen kunto, varhaiskasvatuksen järjestäminen sekä koulun muu käyttö.

Sivistysjohtaja ei pidä todennäköisenä Niinijoen koulun toiminnan lakkauttamista tässä vaiheessa, koska hän ei pidä sitä järkevänä kokonaisuutta ajatellen.

Hän muistuttaa ratkaisun perustuvan kokonaisarvioon, sillä kouluverkkoselvityksessä on lähdetty siitä, että koulujen toiminnan jatkumisessa huomioidaan oppilasmäärän lisäksi muitakin tekijöitä.

Pärkö huomauttaa, että koulun yhteydessä toimivassa päiväkodissa on paljon lapsia, Niinijoen koulurakennus on verrattain uusi, koulun yhteydessä on hyvä liikuntasali eivätkä Niinijoen koulun oppilaat mahtuisi nykyisellään Hirvikosken yhtenäiskouluun.

– Oppilasmäärää ei käy kiistäminen, hän toteaa ja sanoo, että ensi vuoden oppilasennustetta katsotaan seuraavaksi tarkemmin.

Niinijoen koulun rehtori Heini-Sisko Borra muistuttaa, että heidän koulussaan on tällä hetkellä hyvänkokoiset luokat. Jokaisella kolmella yhdysluokalla eli luokilla 1–2, 3–4 ja 5–6 on 13 oppilasta kussakin.

Borra kertoo, että vuonna 2002 käyttöönotettu koulurakennus on hyvässä kunnossa puitteiltaan eikä rakennuksessa ole sisäilmaongelmia.

– Meillä on monipuoliset, nykyopetussuunnitelman mukaiset tilat, eikä isoja investointeja ole näköpiirissä.

Hänen mukaansa Niinijoen koulussa ja sen pihapiirissä on myös aktiivista harrastustoimintaa varsinaisen kouluajan ulkopuolella.

Viime vuoden keväällä, kouluverkkoselvityksen pohjalta kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Virttaan ja Kojonkulman kyläkoulut sekä Alastaron yläasteen. Koulujen toiminta päättyi tämän vuoden keväällä.