Kari Häkämies tuntee Oripäätä muutenkin kuin Okra-maatalousnäyttelyn kotipaikkana. Kuskatessaan poikaansa salibandypeleihin Oripään liikuntahalliin hän saattaa odotellessaan vaihtaa lenkkitossut jalkaan ja juosta kylänraitilla. Juoksureitit ovat sellaisia, että löytää takaisin liikuntahallille, hän naurahtaa. Kuva: Lari Kiviranta.

ORIPÄÄ Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies arvioi maakunnan kartalta häviävän aikanaan pieniä terveysasemia, kun sote-palveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueelle.

Häkämies perustelee kantaansa muun muassa maakunnallisten hyvinvointialueiden tiedossa olevalla rahoituksella. Tämän sekä oman pitkän julkishallinnollisen työkokemuksensa pohjalta hän uskoo, että Varsinais-Suomessa on nykyistä harvempi terveysasemaverkko tulevaisuudessa.

Maakuntajohtaja kertoi sote-uudistukseen liittyvistä ajatuksistaan Loimaan Lehdelle ennen Oripäähän suuntautunutta maakuntakierrostaan. Kysymys terveysasemien tulevaisuudesta on ajankohtainen runsaan 1 300 asukkaan Oripäässä.

Se, ettei kunnassa olisi enää omaa terveysasemaa, ei maakuntajohtajan mielestä välttämättä tarkoita sitä, etteikö hyvinvointialue voisi tuoda esimerkiksi lääkärin vastaanottopalveluita alueelle.

– Hyvinvointialue ratkaisee tämän viime kädessä.

Häkämies arvioi, ettei maakunnan terveysasemaverkko harvenisi sentään niin paljoa, etteikö Loimaalta löytyisi terveysasemaa tulevaisuudessa. Yleisesti hän muistuttaa, että ison organisaation saneeratessa joukossa voi olla myös kuntia, jotka hyötyvät.

MAAKUNTAJOHTAJA on tietoinen Oripään kunnan suunnitelmista ulkoistaa terveysaseman palvelut, ja hän suhtautuu niihin myönteisesti. Kilpailutus terveysaseman palveluista on parhaillaan käynnissä, ja yksityisen palveluntuottajan on tarkoitus aloittaa ensi vuoden alusta.

Häkämies ymmärtää hyvin Oripään terveysaseman ulkoistussuunnitelmia sitä taustaa vasten, että etenkin pienille mutta myös suuremmille terveysasemille voi olla hankaluuksia saada lääkäripalveluita. Hän ei usko, että ulkoistamisen taustalla olisi mitään ideologiaa tai talouspolitiikkaa, vaan kyse on käytännöllisesti palveluista.

Maakuntajohtajan mielestä hyvinvointialueella olisi jatkossa hyvä olla vertailupohjaa siitä, mitä palveluiden tuottaminen maksaa omana tuotantona ja toisaalta ostopalveluna.

Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen uskoo terveydenhuollon ulkoistusten lisääntyvän, kun hyväksytään se, minkä kokoinen Suomi on.

– Julkiset palvelut eivät riitä kattamaan koko palvelutarvetta. Yksityisiä palveluita tarvitaan, jotta lähipalvelut tulee turvattua.

Hän viittaa ulkoistuksilla perustason palveluihin ja sanoo ymmärtävänsä vaativan hoidon keskittämistä.

SOSIAALI- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy maakunnalliselle hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Sivusta seuraavana Häkämies ei kadehdi niitä ihmisiä, jotka hoitavat sote-uudistuksen maakunnallista valmistelua Varsinais-Suomessa. Hän on huolissaan siitä, riittääkö aika uuden organisaation synnyttämiseen ja joutuuko hyvinvointialue aikanaan aloittamaan niin sanotusti vähemmän täydellisenä.

– Kiire on valtava, hän luonnehtii ja arvioi Varsinais-Suomen lähtevän Suomen maakunnista kenties pisimmältä takamatkalta tähän valmisteluun.

Tolppasen mielestä sote-valmistelussa on laitettava asiat tärkeysjärjestykseen eikä puututtava ensimmäisenä esimerkiksi palvelurakenneverkkoon. Hän pitää kiireellistä ratkaisua vaativina asioina muun muassa ict- ja tukipalveluita, jotka ohjaavat samalla palvelujen järjestämisen suunnittelua.

Kunnanjohtaja nostaa esille myös kysymyksen siitä, mitä kuntien sote-kiinteistöille tapahtuu sitten, kun muutaman vuoden jälkeen hyvinvointialueen ei enää välttämättä tarvitse vuokrata niitä kunnilta. Hän uskoo kiinteistömassan osaltaan ohjaavan tulevaisuuden palveluverkkoa hyvinvointialueella.

– Parhaat kiinteistöt jäävät jatkossa hyvinvointialueelle ja tällöin etäisyys Turusta ei saa olla ainut kriteeri, jolla pudotuspeli alkaa kiinteistöjen kohdalla.

Oripään kannalta Tolppasta mietityttää erityisesti se, mikä on kunnan palvelutalon tulevaisuus ja tapahtuuko hyvinvointialueella keskittämistä myös palveluasumisen puolella.

– Nyt on oikea hetki osoittaa, että oman palvelutalon toiminta on alueen laadukkainta.

MAAKUNTAKIERROKSELLE Oripäähän osallistuivat maanantaina Varsinais-Suomen liitosta maakuntajohtajan ohella edunvalvontajohtaja Janne Virtanen ja kehittämispäällikkö Malla Rannikko-Laine. He osallistuivat muun muassa valtuustoseminaariin, jossa oli paikalla paikallisia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.