Erityisavustusta maksetaan kaikkiaan lähes 40 miljoonaa euroa. Loimaan seudun kunnat kuuluvat saajien joukkoon.

LOIMAA Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen varhaiskasvatuksessa ja esi- sekä perusopetuksessa on myönnetty lähes 40 miljoonaa euroa valtion erityisavustusta.

Opetusministeriö on myöntänyt avustusta kaikkiaan 278 varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestäjälle, joiden joukossa ovat myös Loimaan seudun kunnat.
Loimaan kaupunki saa 112 000 euroa, Ypäjän kunta 31 000 euroa, Oripään kunta 29 000 euroa, Humppilan kunta 26 000 euroa sekä Punkalaitumen kunta 10 000 euroa.

Avustus on tarkoitettu lasten ja oppilaiden kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Erityisenä tavoitteena on varmistaa heikommassa asemassa olevien, erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien sekä vieraskielisten ja maahanmuuttotaustaisten lasten ja nuorten oppimista ja kehitystä.

Lisäksi tuetaan niitä lapsia ja nuoria, joiden syrjäytymisen riskiä koronaepidemian pitkittyminen on lisännyt, ehkäisemällä koulupoissaoloja ja koulupudokkuutta.
Avustus on tarkoitettu käytettäväksi loppuvuoden 2021 ja vuoden 2022 aikana. Hallitus linjasi avustuksesta kolmannessa lisätalousarviossaan kesäkuussa 2021.