Haaran ja Loimaan välille rakennetaan uusi suurjännitelinja

0
Voimajohdon toinen pää sijaitsee Loimaan muuntoasemalla, joka on Hulmilla Sallilan aurinkopuiston vieressä. Kuva: Lari Kiviranta.

LOIMAA Sallila Sähkönsiirto oy suunnittelee rakennuttavansa uuden 110 kilovoltin voimajohdon Haaran ja Loimaan välille.
Yhtiö suunnittelee uuden voimajohdon rakentamista, koska alueella kulkeva nykyinen voimajohto on käyttöikänsä päässä.
Suurjännitelinjalla syötetään sähköä valtakunnallisesta kantaverkosta Loimaan ja Hirvikosken alueelle. Uudella voimajohdolla sähkönsiirtoyhtiö pyrkii turvaamaan hyvälaatuisen sähkön huippukuorman aikana ja mahdollisissa poikkeustilanteissa.
Voimajohto on tarkoitus rakentaa Haaran muuntoasemalta Loimaan muuntoasemalle, joka sijaitsee Hulmilla Sallilan aurinkopuiston lähellä, ja linjan pituus on noin 9,3 kilometriä. Hanke on jatkoa aiemmin vuonna 2011 toteutetulle noin kolmen kilometrin johto-osuudelle, joka rakennettiin Metsämaan ja Haaran välille.
Sallila Sähkönsiirron liiketoimintajohtaja Hannu Halminen tavoittelee, että rakennustyöt päästään aloittamaan ensi vuoden lopulla.
– Peltoalueilla täytyy odottaa, että sato on saatu korjattua.
Kyse on noin vuoden mittaisesta rakennusurakasta. Halminen havainnollistaa, että vastaavissa hankkeissa budjettihinta on ollut noin 130 000 euroa kilometriltä, eli Loimaan ja Haaran välillä puhutaan noin 1,2 miljoonan euron hankkeesta.
– Tällä ei ole vaikutusta sähkön siirtomaksuihin, hän toteaa.

Uusi voimajohto rakennetaan suurimmaksi osaksi nykyisen suurjännitelinjan rinnalle. Johtokadun leveys on kokonaisuudessaan 40–50 metriä, kun uusi ja vanha linja sijaitsevat vierekkäin.
Halminen kertoo, että etenkin junaradan lähellä linjat saattavat kulkea toisistaan 200–300 metriä erillään. Yksinään, kun uusi ja vanha voimajohto ovat erillään, johtokadun leveys on noin 30 metriä.
Halminen kertoo, että Sallila on lunastanut ja maksanut tarvittavat johtokatujen maa-alueet uutta voimalinjaa varten jo kymmenisen vuotta sitten.
Nykyinen 110 kilovoltin johto jää aikanaan varajohdoksi. Halminen kertoo, että nykyinen voimajohto peruskorjataan eli käytännössä puretaan ja uusitaan 1–2 vuoden kuluttua.
– Uusi linja mahdollistaa huollon vanhalle linjalle, hän havainnollistaa ja sanoo, että nykyinen voimajohto on ollut käytössä 60–70 vuotta.

Haaran ja Loimaan välisen voimajohtolinjan pituus on runsaat yhdeksän kilometriä. Kuva: Lari Kiviranta.