LOIMAAN kaupunki suunnittelee jakavansa henkilökunnalleen kertaluontoisen liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun, jonka arvo on 200 euroa per henkilö.
Kertapalkitseminen on tarkoitus toteuttaa Epassi-palvelun kautta. Etuus voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupungin alueella toimivissa yrityksissä, jotka tarjoavat liikunnan, hyvinvoinnin ja kulttuurin palveluita. Käyttöpaikat näkyvät kyseisessä palvelussa. Lisäksi henkilöstölle voidaan toimittaa listaus alueen käyttöpaikoista ja suositella paikallisten yritysten palvelujen käyttämistä.
Päätöstä ei vielä ole, sillä aihe on kaupunginhallituksen käsiteltävänä tulevana maanantaina. Kaupunki työnantajana ehdottaa henkilöstön kertapalkitsemista hyvästä työstä kuluvalta vuodelta.
Palkitsemisen taustalla vaikuttaa osaltaan koronapandemia, sillä ammattijärjestöt ovat aiemmin talvella esittäneet neuvottelupyynnön, joka koski koronalisän maksamista kaupungin työntekijöille. Hallitus käsitteli asiaa alkukesästä ja päätti tuolloin, että neuvotteluita jatketaan ja haetaan sopivaa ratkaisua korvaukselle (LL 3.6.).

Kaupungin talousjohtaja Sari Laine muistuttaa, ettei kyse ole kuitenkaan koronalisästä, vaikka taustalla on työntekijäjärjestöjen ehdotus koronalisästä.
Hänen mukaansa kaupungilla on päädytty siihen, että koko henkilökunnalle maksetaan kertapalkkio, koska työnantaja ei pystynyt erottelemaan eikä saanut työntekijäpuolen edustajiltakaan rajausta siitä, keitä koronalisän maksaminen koskisi.
– Kertapalkkio perustuu siihen, että työnantaja haluaa palkita koko henkilökuntaa jaksamisesta ja joustamisesta työn suhteen, hän sanoo ja viittaa myös viime vuoteen, jolloin osa henkilöstöstä oli lomautettuna.

Esityksen mukaan edun saavat ne työntekijät, jotka ovat olleet sen maksuhetkellä vähintään kuusi kuukautta kaupungin palveluksessa tämän vuoden aikana. Etuus koskee sekä kaupungin että vesiliikelaitoksen työntekijöitä. Laine huomauttaa, ettei palkkiota kuitenkaan makseta esimerkiksi vuorotteluvapaalla oleville.
Kaupunginhallituksen valmistelussa etuutta perustellaan sillä, että liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedut ovat saajalleen verovapaata etua, jonka edunsaaja saa täysimääräisenä. Työnantaja puolestaan maksaa jaetun edun osalta provisiomaksun. Sivukuluja ei makseta, kuten rahallisessa kertakorvauksessa, ja siten vaihtoehto on työantajalle edullisempi.
Kertapalkitseminen kustantaa kaupungille yhteensä noin 215 000 euroa. Palkitseminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto myöntää tarvittavan määrärahan henkilöstökuluihin tälle vuodelle.
Osavuosikatsauksen perusteella kaupunki saattaa tehdä noin 1,9 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen tänä vuonna.