Kiinteistöveroselvityksen esivalmistelut alkavat Loimaalla

0
Kiinteistöveroselvityksen käynnistämistä suunniteltiin kaupungilla jo viime vuoden maaliskuussa (LL 7.3.2020), mutta koronapandemian takia selvitystyötä ei käynnistetty viime vuonna.

LOIMAAN kaupunki tilaa esiselvityksen, jolla pohjustetaan varsinaista kiinteistöveroselvitystä.
Kaupungin tarkoituksena on päivittää kiinteistöverotuksessa hyödynnettävää rakennusrekisteriä. Rakennustietojen päivittämisen odotetaan muun muassa kasvattavan kaupungin verotuloja, koska kunnan nykyisessä rakennusrekisterissä on virheitä ja puutteita (LL 7.3.2020).
Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus valitsi esiselvitysvaiheen laatijaksi PwC Suomen saatujen tarjousten perusteella. Esiselvityksen kustannus on 8 000–9 000 euroa.

Hallitukselle annetusta valmistelusta ilmenee muun muassa, että kiinteistöveron ulkopuolelle on jäänyt huomattava määrä rakennusmassaa, joka ei sisälly viranomaisten rekistereihin. Puuttuvien rakennusten lisäksi ongelmana on rekistereissä jo olevien rakennusten ominaisuustietojen virheellisyys.
Esiselvityksen tarkoituksena on saada kattava kuva rekisteritietojen nykytilasta Maanmittauslaitokselta saatavien ilmakuvien, verohallinnolta saatavien aineistojen ja kaupungin rakennusrekisterin avulla. Kyseisen työn tuloksia voidaan hyödyntää myöhemmin valmisteltaessa jatkoselvitystä, joka tehtäisiin maastoselvitystyönä.
Kaupunginjohtaja Jari Rantala kertoo, että selvitystyö koskee lähtökohtaisesti koko Loimaan aluetta sekä taajama- että haja-asutusalueita.
Jatkoselvityksestä päätetään erikseen esiselvityksen tietojen pohjalta. Rantalan mukaan esiselvityksen pohjalta selviää muun muassa se, millaisia taloudellisia vaikutuksia on odotettavissa ja onko varsinaista selvitystä perusteltua tehdä.

Loimaan kaupungille tilitettiin kiinteistöveroja noin 4,2 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja 3,8 miljoonaa euroa viime vuonna.
Kiinteistöveron suhteellinen merkitys kasvaa sote-palveluiden siirtyessä maakunnalliselle hyvinvointialueelle vuonna 2023. Kaupungin ensi vuodelle ennakoidun noin 50 miljoonan euron kunnallisverotuksen arvioidaan puolittuvan npin 24 miljoonaan euroon sote-uudistuksen myötä. Yhteisöveron arvioidaan vähenevän vajaalla miljoonalla 3,7 miljoonasta eurosta.
Hallituksen valmistelussa todetaan, että usea kunta on tehnyt kiinteistöveroselvityksen, jonka myötä on saatu päivitettyä kiinteistöverorekisteri ja lisää kiinteistöveroa kunnan kassaan. Arvion mukaan rekisteriongelmien seurauksena jopa 15–20 prosenttia kuntien potentiaalisesta kiinteistöverotuksesta saattaa jäädä perimättä.