Loimaalla ei veronkorotuksia ensi vuodelle – talouden asukasilta järjestettiin kolmatta kertaa

0
Kaupungintalouden asukasilta järjestettiin Novidan auditoriossa. Etualalla on kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teija Ek-Marjamäki. Osallistuvaan budjetointiin liittyen kaupunki on varaamassa myös ensi vuoden budjettiin 10000 euroa. Asukkaat voivat aikanaan esittää, mihin raha käytetään.

LOIMAAN kaupunki järjesti osallistuvan budjetoinnin tiimoilta asukasillan, jossa ilmeni, että loimaalaisten kunnallis- ja kiinteistöverotus säilyy todennäköisesti ennallaan ensi vuonna.

Budjettivalmistelu on siinä vaiheessa, että kaupunginhallitus saanee aikanaan käsiteltäväkseen ensi vuoden talousarvioesityksen, jonka tulos on noin 95 000 euroa alijäämäinen eli liikutaan lähellä nollatulosta.

Kaupungin talousjohtaja Sari Laine summasi, että tämän vuoden osalta näyttää siltä, että pikku hiljaa koronasta johtuva epätasapaino ja huonompi taloudellinen tilanne alkaa väistyä ja taloustilanne näyttää myönteisemmältä.

Laine muistutti ensi vuoteen viitaten, että esimerkiksi kaupungin menoissa on kasvupainetta. Hänen mukaansa kulujen nousu ja tulojen lasku perustuvat pitkälle lakiperusteisiin muutoksiin varhaiskasvatuksessa ja terveyspuolella.

Asukasiltaan oli saapunut väkeä viitisentoista henkeä, joista suuri osa oli kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Lisäksi tilaisuus striimattiin verkkoon.

Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä (kesk.) kysyi, näkyykö kaupungin laskelmissa maan hallituksen päätös koronamenojen kompensoimisesta kunnille sataprosenttisesti. Laine vastasi, ettei kompensaatio ole vielä mukana laskelmissa eikä ennusteissa. Kustannuksia kartoitetaan parhaillaan.

Kaupunginhallituksen jäsen Matti Ylitalo (ml.) nosti esille kaupungin sote-kiinteistöjen laskennalliset poistot sote-uudistuksen jälkeen, vaikka sote-kiinteistöjä häviäisi kaupungin omistuksesta. Laine kertoi muun muassa, että ainakin siirtymävaiheessa sote-kiinteistöt jäävät kaupungin omistukseen ja kaupunki vuokraa niitä hyvinvointialueelle muutaman vuoden ajan.

Kaupunginhallituksen jäsen Pekka Ahokas (kesk.) viittasi hoitajamitoituksen korotukseen valtiovallan taholta ja kysyi, löytyykö Loimaan alueelta hoitajia ja tekijöitä. Kaupungin sote-johtajan Timo Hokkasen näkemys oli pessimistinen, sillä hoitajien saatavuus on ollut heikkoa jo pidemmän aikaa. Loimaa ei ole tilanteensa kanssa yksin.

Olavi Ala-Nissilä muistutti, että Loimaalla on puhuttu vanhusten palveluyksikön tarpeesta ennen sote-uudistusta ja tiedusteli, missä vaiheessa projekti on. Hokkanen vastasi, että ikäihmisten palveluasumisen toteutusvaihtoehtojen vertailu tulee lautakunnan käsiteltäväksi. Evästystä haetaan ensi viikon kokouksesta.

Virttaalainen Niko Nieminen kysyi viemäröintiasioihin liittyen, miksi vesiliikelaitoksen Virttaan toiminta-aluetta ei ole muutettu kattamaan koko ykr-taajama-aluetta yleissuunnitelman yhteydessä mainitun Varsinais-Suomen Ely-keskuksen antaman lausunnon mukaisesti. Nieminen piti erittäin tärkeänä Virttaan pohjavesien suojelua, minkä vuoksi ykr-taajaman tulisi olla vesiliikelaitoksen toiminta-aluetta.

Puhe oli ennen kaikkea Vapaudentien viemäröinnistä Virttaalla, ja Loimaan vesiliikelaitoksen johtaja Kimmo Virta opasti muun muassa, että alueen asukkaat toisivat kaupungille vahvan yhteisen tahtotilansa liittymisestä viemäriverkostoon.

Kaupunginjohtaja Jari Rantala huomautti, että viime kädessä valtuusto päättää vesiliikelaitoksen toiminta-alueesta.