Mahdollinen esteellisyys kaupunginhallituksen tonttikäsittelyssä

0

LOIMAA Maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään, että se poistaa aiemmin tekemänsä päätöksen, joka koski yritystontin hinnantarkistusta Niittukulman yritysalueella.
Esityksen mukaan hallitus käsittelee rakennuspaikan hinnan tarkistusta koskevan asian erikseen uudelleen ja tekee asiassa uuden päätöksen. Perusteeksi esitetään asian käsittelyn esteellisyyteen liittyvää menettelytapavirhettä.
Kyse on kaupunginhallituksen kokouksesta lokakuun alussa, jolloin hallitus pohti kyseisen Niittukulman yritystontin hinnanalennusta tontin maaperän rakennettavuuden takia. Hallitus päätti palauttaa yritystontin hinnantarkistuksen uudelleenvalmisteltavaksi (LL 7.10.).
Hallituksen päätöksen jälkeen kaupungilla on selvitetty käsittelyyn liittyviä mahdollisia esteellisyyksiä. Lisäksi pöytäkirjan tarkastaja Olavi Suominen (kok.) oli tehnyt kirjallisen huomautuksen asian käsittelyyn liittyvästä esteellisyydestä.
Hallitukselle annetusta valmistelusta ilmenee, että kyseiseen kaupunginhallituksen käsittelyyn osallistui Kiinteistö oy Loimaan Yrityspuiston hallituksen jäseniä Pekka Ahokas (kesk.), Matti Ylitalo (ml.) ja Olavi Ala-Nissilä (kesk.). Ahokas ja Ylitalo ovat kaupunginhallituksen jäseniä. Ala-Nissilä on kaupunginhallituksen pöydässä valtuuston 1. varapuheenjohtajan ominaisuudessa.

Kaupunginjohtaja Jari Rantalan mukaan tapauksessa on kyse Koy Loimaan Yrityspuiston hallituksen jäsenyyden kautta kuntalain mukaisesta asianosaisen esteellisyydestä.
Rantala sanoo esteellisyyden syntyvän sitä kautta, että myös Yrityspuiston hallitus oli kirjelmällään pyytänyt kaupunkia huomioimaan tonttien rakennettavuutta luovutushinnoittelussa. Hän viittaa Yrityspuiston suunnittelevan hallihanketta läheiselle tontille.

Uudelleen tehtävä päätös koskee Markku Helanderille myytävää yritystonttia Niittukulmalla. Hänellä on valmius käynnistää välittömästi noin 3 000 neliön suuruisen hallin rakentaminen. Halliin sijoittuva toiminta tullee työllistämään 10–15 henkeä.