Markku Helander on rakentanut teollisuushalleja Ysitien tuntumaan jo aiemmin. Kuva on keväältä 2020. Kuva: LL arkisto / Lari Kiviranta.

LOIMAAN kaupunginhallitus vahvisti Markku Helanderille myytävän tontin uudeksi hinnaksi 4,5 euroa neliöltä. Noin 1,2 hehtaarin suuruinen yritystontti sijaitsee Niittukulman yritysalueella, lähellä Ysitien eteläistä ylikulkusiltaa.
Alueen luovutushinta on kahdeksan euroa neliöltä, joten kaupunki myy tontin neliöhinnaltaan 3,5 euroa halvemmalla.
Helanderille myytävästä tontista oli jo olemassa kaupunginhallituksen luovutuspäätös, sillä hallitus oli aiemmin keväällä oikeuttanut teknisen johtajan hyväksymään rakennuspaikan myymisen Helanderille tai hänen yhtiölleen kahdeksan euron neliöhinnalla (LL 20.5.).
Sittemmin Helander on toivonut huomioimaan maaperän rakennettavuuden luovutushinnoissa. Helander on osaltaan toteuttanut alueella maaperätutkimuksia, ja pohjatutkimukset osoittavat, että tontin kohdalla savikerros on paksumpi kuin ympäröivillä tonteilla, mikä lisää perustamiskustannuksia.

Helander suunnittelee alueelle yritystilahanketta. Hallituksen valmistelusta ilmenee, että Helanderilla on valmius välittömästi käynnistää noin 3 000 neliön suuruisen hallin rakentaminen, ja halli olisi täysin valmis ensi vuoden aikana. Helanderin arvion mukaan halliin sijoittuva toiminta tulee työllistämään 10–15 henkeä.
Kaupunginhallitus perustelee Helanderille myytävää alennettua tonttihintaa sekä tontin rakennettavuudella että hankkeen aluetaloudellisilla vaikutuksilla.
Kaupungin vs. kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen kertoo rakennuspaikan uuden hinnan muotoutuneen kaupungin ja Helanderin neuvotteluiden pohjalta.
Hallituksen päätöksen mukaan rakentamisvelvoitteen tulee täyttyä ensi vuoden loppuun mennessä.