Oripäähän ollaan perustamassa talouspäällikkön virka

0

ORIPÄÄN kuntaan aiotaan perustaa talouspäällikön virka. Kunnanhallitus esittää viran perustamista joulukuun alusta alkaen ja viran julistamista heti haettavaksi.
Talouspäällikön virka olisi uusi Oripäässä. Hallitukselle annetussa valmistelussa perustellaan viran perustamista kunnan muuttuvia tarpeita silmälläpitäen. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa, ja kunnan järjestämisvastuulliset toiminnot muuttuvat. Lisäksi kunnan toimistopäällikön eläköityessä ensi vuoden aikana lakkautuu toimistopäällikön virka.
Talouspäällikköä haetaan kunnan talous- ja rahoitusprosessien johtamiseen ja kehittämiseen. Hän vastaa taloussuunnittelusta, kuten talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnasta, ja raportoinnista. Tehtäviin kuuluu valmistella henkilöstöasioita koskevat linjaukset ja toimia työnantajan edustajana yhteistoiminta-asioissa ja työsuojelupäällikkönä. Lisäksi hän toimii palkanlaskennassa tarvittavin osin. Talouspäällikkö on mukana kunnan johtoryhmässä.
Asia etenee kunnanvaltuustolle, joka päättää varsinaisesti viran perustamisesta.