Loimaalle suunnitellaan uutta iäkkäille suunnattua palveluasumisyksikköä, jonka tarve vaikuttaa ilmeiseltä.
Parhaillaan toistakymmentä loimaalaista on sijoitettuina asumaan muille paikkakunnille, koska asumispaikkoja ei ole riittävästi Loimaalla. Lisäksi on sellaisia kotona asuvia iäkkäitä, jotka eivät välttämättä selviydy kunnolla kotona, vaikka tukena olisi kotihoidon palvelut (LL 20.10.).
Epäilemättä monet haluavat asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista, mutta myös yhteisöllisellä asumisella on puolensa. Esimerkiksi monelle omaiselle ja läheiselle voi aiheuttaa isoa huolta ja stressiä se, miten iäkäs selviää yksin.
Aikaa uuden asumisyksikön toteuttamiseksi ei ole liioin hukattavaksi, sillä ensi vuoden jälkeen sote-palvelut siirtyvät maakunnallisen hyvinvointialueen järjestettäviksi. Epäilemättä hyvinvointialueella on aikanaan omat murheensa, jolloin päällimmäisenä ratkaistavana asiana tuskin on Loimaalle rakennettava ikäihmisten asumisyksikkö.
Sen verran kiire ei ole, etteikö kaupungin jatkovalmistelussa ole tarpeen puntaroida ajan kanssa toteutusta ja vaikutuksia. Jonkinmoinen poliittinen vääntö on odotettavissa esimerkiksi siitä, mikä on Ilolakotien kohtalo Alastarolla, eli korvataanko uudella asumisyksiköllä Ilolakodit. Uuden yksikön sijaintikin herättänee keskustelua, eli rakennetaanko se Loimaan keskustaan vai Alastarolle.