Teollisuus etsii komponentteja kissojen ja koirien kanssa

0
Höylänsyöttölaitteen sähkötöitä tehnyt Invenirin Ilkka Kukkula kertoo, että höylälinjaston asennus tapahtuu helmikuussa. Komponenttipulan kanssa on toistaiseksi pystytty luovimaan töitä järjestelemällä.

LOIMAA Maailmanlaajuinen komponenttipula on heijastunut väistämättä myös loimaalaisyrityksiin. Henkilönostimia valmistavan Dinolift oy:n toimitusketjupäällikkö Ari Kaapola sanoo ilmiön jatkuneen koko vuoden, mutta pahentuneen entisestään kesän ja syksyn aikana. Hän kuitenkin toteaa, että ongelmia on vain tiettyjen komponenttitoimittajien kanssa.

– Meillä on noin sata tavarantoimittajaa, ja vain pienen joukon kanssa on ollut haasteita.

Myös ilmanvaihtoalalla toimivalla Vallox oy:llä on ongelmia saatavuuden kanssa, eikä kaikkia komponentteja ole riittävästi.

– Uhka on ollut koko tämän vuoden, ja valitettavasti on myös käynyt niin, että tietyt ovat loppuneet joksikin aikaa, toimitusjohtaja Jukka-Pekka Korja harmittelee ja sanoo, että pulaa on erityisesti elektroniikkakomponenteista.

Eriste- ja puujalostusteollisuuteen automaattisia materiaalinkäsittelyjärjestelmiä valmistava Invenir oy on saman tilanteen kourissa. Juho Hemminki kertoo, että saatavuus on koko ajan heikompaa ja joidenkin osien toimitusajat ovat pidentyneet jopa viisinkertaisiksi ja ylikin.

– Jopa normaali hyllytavara on loppu, ja joitakin komponentteja joutuu odottamaan tällä hetkellä helmikuuhun saakka.

Tilanne on johtanut siihen, että tavaranvalmistajat etsivät komponentteja nyt kissojen ja koirien kanssa.

– Ostajilla on jumalaton työ etsiä niitä, ja tavarantoimittajia joudutaan vaihtamaan jatkuvasti, Hemminki kertoo.

Invenirillä on kasvatettu myös omaa varastoa, jotta katkoksilta vältyttäisiin.

– Olemme ottaneet varastoon raaka-aineita ja kiinnitystarvikkeita nyt enemmän kuin ennen. Mutta esimerkiksi teräksen kohdalla mennään tällä hetkellä aivan kädestä suuhun.

TOISTAISEKSI komponenttipula ei ole johtanut töiden totaalisiin keskeytyksiin, mutta luovimista se on vaatinut. Dinoliftin Ari Kaapola sanoo, että töitä on pystytty jatkamaan tekemällä muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin.

– Valmistamme sellaisia kokonaisuuksia, joihin vielä riittää osia, ja ainakin toistaiseksi olemme pysyneet aikatauluissa kohtuullisesti. Jos tilanne vielä jatkuu tai pahenee, se alkaa silloin näkyä asiakkaiden suuntaan.

Myös Invenirillä on turvauduttu komponentti- ja raaka-ainepulan vuoksi töiden järjestelyihin, ja toistaiseksi toimitusajoista on pystytty pitämään kiinni.

– Tilanne muuttuu hankalaksi, jos tavaran tuleminen loppuu täysin, Juho Hemminki kuitenkin toteaa.

Sen sijaan Valloxin Jukka-Pekka Korja kertoo heidän ilmoittaneen sekä asiakkaille että henkilökunnalle toimitusten viivästyvän. Töitä on silti pystytty jatkamaan ilman yhteistoimintaneuvotteluja.

– Meillä on käytössä tiettyjä työaikajärjestelyjä, joten ainakaan juuri nyt ei ole näkyvissä, että yt-menettelyjä tarvitsisi käynnistää, Jukka-Pekka Korja sanoo.

YLEINEN materiaalipula lisättynä esimerkiksi konttipulalla ovat nostaneet hintoja niin raaka-aineissa kuin komponenteissa. Invenirin Juho Hemminki sanoo heidän käyttämien sähkö-, elektroniikka- ja pneumatiikkakomponenttien hintojen nousseen viidestä kymmeneen prosenttia. Raaka-aineissa, kuten puussa, muovissa ja metalleissa hinnankorotukset ovat sen sijaan aivan toista luokkaa.

– Pääasiassa puhutaan kymmenien prosenttien noususta, mutta pahimmillaan hinnat ovat moninkertaistuneet.

Hemminki sanookin, että hinnankorotuksia on pyritty siirtämään aktiivisesti omiin myytäviin kohteisiin.

Myös Valloxilla on ollut paineita nostaa hintoja, ja Korja kertoo heidän tehneen syyskuun puolivälissä seitsemän prosentin korotuksen. Dinoliftillä hintoja ei ole vielä nostettu, mutta Kaapolan mukaan jonkinlainen korotus on todennäköisesti tulossa.