Kaupunki yrittää vauhdittaa kaupungintalon myyntiä kaavapäivityksellä

0
Kaupungintalo on poistettu lähes kokonaan käytöstä siellä ilmenneiden sisäilmaongelmien takia, ja henkilöstö on siirtynyt pääasiassa Ylistaronkadulle. Kaupungintalon tiloista osa on yhä käytössä arkistotiloina. Kuva: Lari Kiviranta.

LOIMAAN kaupunki suunnittelee käynnistävänsä ensi vuonna asemakaavamuutoksen kaupungintalon korttelissa, Kauppatorin vieressä.
Kaavatyön tavoitteena on tarkentaa korttelin käyttömahdollisuuksia nykytilanteen mukaisesti sekä tulevaisuuden tarpeita varten. Samalla arvioidaan uudelleen suojelumerkintöjen tarve.
Vanhan kaupungintalon ja musiikkiopiston lisäksi korttelissa sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva asuin- ja liikerakennus. Alue on kaavoitettu hallinto-, kulttuuri-, virasto- ja liikerakennuksia varten.

Runsas vuosi sitten kaupunginhallitus päätti, ettei kaupungintaloa lähdetä peruskorjaamaan, vaan kaupunki luopuu sen käytöstä. Kaupungintalon peruskorjaamisen oli arvioitu maksavan 5–6 miljoonaa euroa. Samalla hallitus päätti, että sekä kaupungintalo että Hirvikosken kunnantalo asetetaan myyntiin (LL 15.10.2020).
Tähän päivään mennessä kaupunki ei ole asettanut kumpaakaan rakennusta myyntiin.
– Myynnissä ei ole vielä edetty, mutta tekninen ja ympäristöpalveluala valmistelee myös näiden myyntivaihtoehtoja, kaupunginjohtaja Jari Rantala summaa ja muistuttaa kaupunginhallituksen päivittäneen viimeksi lokakuussa toimitilojen ylläpitolinjauksia, joiden perusteella molemmat rakennukset on luokiteltu myytäviksi kohteiksi.
Hallituksen vuoden takaiseen päätökseen sisältyi, että vaihtoehtona selvitetään ja ratkaistaan asemakaavan muutoksella kaupungintalon käyttövaihtoehdot asuin-, liike- tai muuhun käyttöön. Asemakaavan valmistuttua rakennus asetettaisiin myyntiin tai vuokrattavaksi.
Kaupunginjohtaja muistuttaa, että kaupungintalo on nykyisessä kaavassa varustettu suojelumerkinnällä. Hänen mukaansa kaavatarkastelussa selvitetään kiinteistön muita käyttövaihtoehtoja, jotka voisivat osaltaan helpottaa myös sen myyntiä.

Ensi vuonna kaupunki saattaa käynnistää asemakaavamuutoksen myös Hirvikoskella Loimijoenrantatien ja Kanta-Loimaantien välisellä alueella. Kyseisellä noin 20 hehtaarin alueella sijaitsevat muun muassa kansanopisto, kirjasto, Hirvikosken kunnantalo ja Loimaan Veden toimistorakennus. Alueeseen sisältyy myös Vesikontien asuinalue, joka on asemakaavoitettu vuonna 1997, mutta jota ei ole toistaiseksi toteutettu.
Kaavatyön tavoitteena on muun muassa tarkistaa kaavoitettujen yleisten rakennusten käyttötarkoitusmerkintöjen ajantasaisuus, selkeyttää asuinalueen katuverkkoa ja korttelirakennetta sekä selvittää Opistontien varren rakennusten ajoneuvo- ja kevyen liikenteen kulkuyhteydet kaavallisesti.
Hirvikosken kunnantalo on suojeltu rakennus. Vastaavalla tavalla kuin kaupungintalon kohdalla kaupunginhallitus on aiemmin päättänyt, ettei Hirvikosken kunnantaloa lähdetä peruskorjaamaan (LL 28.3.2019). Kaupungintalon tavoin Hirvikosken kunnantalo on käytännössä tyhjillään.
Kaupunginjohtajan mukaan Hirvikosken kunnantalon kaavatarkastelun kohdalla pätee sama kuin kaupungintalon kohdalla, eli selvitetään kiinteistön muita käyttövaihtoehtoja, jotka voisivat osaltaan helpottaa sen myyntiä.

Molemmat kaavoituskohteet ilmenevät kaupunginhallituksen hyväksymästä kaavoitusohjelmasta.
Kaupungin kaavoittaja Arttu Salonen toteaa yleisesti, että selvittämällä kaavoitukseen sisältyviä suojelumääräyksiä ja käyttötarkoitusmerkintöjä kaupungin voi olla selkeämpää tehdä kaupungintalon ja Hirvikosken kunnantalon jatkokäyttöä koskevia ratkaisuja, mutta kaavojen lopputuloksia ei tiedetä ennakkoon.