Peltoisten Kyläyhdistyksen johtokunta lähestyi kaupunginhallitusta ja elinympäristölautakuntaa kirjelmällä 26.10. esittämällä Peltoisten kentän jäädyttämistä ja aurausta tapahtuvaksi kaupungin toimesta. Perustelut pyynnölle olivat kentän keskeinen sijainti, jonka ympärillä asuu paljon lapsiperheitä sekä kentän vieressä sijaitseva vuoropäiväkoti, jonka lapset ovat myös kentän käyttäjiä.

Kyläyhdistys jäädytti ja aurasi viime vuonna kentän urakoitsijan toimesta. Nyt kyläyhdistyksen taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuutta tilata palvelua. Vuonna 2020 ainoa tulonlähteemme, Rompepäivät, jouduttiin perumaan koronan takia. Tänä vuonna Rompepäivät pidettiin, mutta tuotto jäi alle kolmasosaan edellisvuoden tasosta johtuen yhä vallitsevasta koronatilanteesta.

Kyläyhdistyksen pyyntöön vastattiin kaupungin työpäällikön soitolla kyläyhdistyksen puheenjohtajalle. Työpäällikön vastaus kentän jäädytykseen kaupungin toimesta oli ”Ei”.
Johtokunta lähetti uudestaan kirjelmän kaupunginhallitukselle ja elinympäristölautakunnalle 16.11. Jälleen vastauksena tuli työpäällikön soitto yhdistyksen puheenjohtajalle.

Viesti oli edelleen sama, mutta nyt kaupungilta luvattiin vesiposti ja letku jään tekoa varten.
Tämäntapainen yhteydenotto kyläyhdistyksen pyyntöön ei ole asianmukaisesti hoidettu. Kaupunki jäädyttävää ja auraa Suopellon ja Mäenpään kentät, joten kyläyhdistys odottaa saavansa yhdenvertaista kohtelua kaupungin taholta.

Teknisen johtajan Antti Korteen Loimaan Asukaslehteen (18.11.) antamassa haastattelussa hän toi esiin yhdenvertaisen kohtelun, ja totesi: ”Vuorovaikutusta helpottaa se, että päätökset pystytään perustelemaan vakiintuneilla käytännöillä ja pelisäännöillä, jotka ovat kaikille samat” ja ”pyrkimys on ennemminkin se, että samassa tilanteessa olevia kohdellaan samalla tavalla”.

Näin ollen Peltoisten alueen asukkaat toivovat, että kaupunki hoitaa Peltoisten alueen kentän jäädytyksen ja auraukset.

Usko Heinonen
Peltoisten Kyläyhdistyksen johtokunnan jäsen