PÄÄKIRJOITUS Kirjoihin ja kansiin

0
Yksi viimeaikaisista kuviin osuneista susista oli tämä ontuva yksilö lokakuussa. LL Arkisto/Kuva: Juha Jalonen

Susia nähdään nykyään Loimaan seudullakin usein. Yksilöitä on osunut kuviinkin niin paikallisen teollisuusyrityksen pihamaalla lähellä Loimaan keskustaa kuin Hirvikoskella ja esimerkiksi Metsäkorvella.

Kukaan ei halua hävittää susia tykkänään, mutta havaintojen alueilla ymmärrettävästi tulee mieleen jopa miettiä arkea uusiksi – miten esimerkiksi lapset tai itse voi liikkua ja miten vaikkapa metsästyskoirien käy.

Pelkoja ja epäilyjä ei voi vähätellä, mutta pitää tietenkin myös muistaa, että niiden lietsontaakin tulee välttää. Erityisesti lasten vuoksi. Susista ei saa tulla mörköä kenellekään.

Paljon metsissä liikkuvat metsästäjät ovat tehneet susista havaintoja lisääntyvissä määrin (LL 9.11.2021). Riistahoitoyhdistykset julkaisivat asiasta nyt myös yhteisen tiedotteen.

Kuulo- ja huhupuheet eivät tule riittämään mahdollisten toimenpiteiden perustaksi – sillä, että joku tai jotkut ovat nähneet joskus jossain suden, ei paljon osoiteta susien kannan, käytöksen tai reviirien muutoksia tai perustella ehdotuksia mahdollisiksi toimenpiteiksi.

Toimenpiteiden tulee perustua aina tietoon, tai siihen mitä nykyään kutsutaan dataksi. Se puolestaan muodostuu havainnoista, niiden tarkistamisesta ja kirjaamisesta viranomaisten tiedostoihin.

Siksi on vastuullista aina ilmoittaa susihavainnoista riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilölle ja hätäkeskukseen, aina.