Työpaikat tulevat entistä lähemmäs ammattikoululaisia

0
Keskusautohallin teknisen palvelun päällikkö Antti Aali sanoi oppilaitosyhteistyön lähteneen tarpeesta. Sähköistyvä automaailma kaipaa hänen mukaansa kipeästi opiskelijoita, joilla on perusosaaminen hallussa myös siltä puolelta.

LOIMAA Novidan ammattiin opiskelevat pääsevät jatkossa entistä lähemmäs työelämää, kun oppilaitos sai käyttöönsä kaksi uutta oppimisympäristöä. Hitsausautomaatioratkaisuja valmistavan Pemamek oy:n toimitusjohtaja Juha Mäkitalo sanoi heidän lähteneen mielellään mukaan uudenlaisen opetustilan kehittämiseen.

– Toivomme, että tämän myötä opiskelijat saadaan kiinnostumaan entistä enemmän roboteista ja myös konepajatoiminnasta, joka ei ole enää välttämättä likaista ja rasvaista hommaa, hän totesi uusien oppimisympäristöjen avajaistilaisuudessa.

Elinkeinonharjoittajan näkökulmasta uusi opetusmenetelmä antaa myös hyvän pohjan työelämään tutustuville harjoittelijoille tai esimerkiksi kesätyöntekijöille.

– Kun opiskelija on päässyt jo koulussa tutustumaan tekniikkaan, perehdytystä ei tarvitse aloittaa aivan puhtaalta pöydältä, niin sanotun Volvo-luokan tiloissa puhunut Keskusautohallin teknisen palvelun päällikkö Antti Aali kehui.

Hänen mukaansa ajatus tiiviimmästä yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa onkin lähtenyt selkeästä tarpeesta. Sähköistyvä automaailma kun kaipaa kipeästi autoalan opiskelijoita, joilla ei ole kynnystä tarttua sähkötöihin.

– Nyt uusille alan opiskelijoille voidaan tarjota mahdollisuus tutustua sähkö- ja hybridiautojen maailmaan, missä esimerkiksi turvallisuusnäkökulmat on otettava todella tarkkaan huomioon, hän painotti ja viittasi sähköautojen 400 voltin korkeajänniteakkuihin.

Novidan ammatillisen koulutuksen apulaisrehtori Jouko Tevasaari oli tyytyväinen uusiin opetustiloihin ja sanoi sidosryhmä- ja elinkeinoelämäyhteistyöllä olevan merkittävä rooli oppilaitoksen toiminnassa.

– Meidän tärkein tehtävämme on kouluttaa ja tuottaa osaavaa työvoimaa seutukunnan elinkeinoelämän tarpeisiin, ja siksi tällaiset kumppanuussopimukset ovat tärkeä yhteistyömuoto, hän kiitteli.

Uusien oppimisympäristöjen toteutuminen on ollut mahdollista kyseisten yritysten tuilla. Lisäksi niihin on saatu hanke- ja valtionosuusrahoitusta.