Huomioita tulevasta sotesta

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Muutamiin vaalikoneisiin vastattuani havahduin siihen, kuinka vähän niissä on painotettu ennaltaehkäisevän työn merkitystä fyysisten ja psyykkisten sairauksien hoidossa.

Tämä on myös selkeä kustannuksia alentava tekijä: jos ongelmiin haetaan ja saadaan apua jo alkuvaiheessa, voidaan vähentää painetta ja työntekijöiden kuormitusta erikoissairaanhoidossa.

Rekrytoinnin ongelmakohdat on tunnistettava ja korjattava, jotta saadaan osaavaa, motivoitunutta työvoimaa sekä mahdollisesti ammattitaitoisia ihmisiä takaisin alalle.
Etävastaanoton laajempi käyttö olisi hyvin mielekäs ja kustannustehokas soveltuvissa tapauksissa. Ottamalla etävastaanoton laajempaan käyttöön olisi myös helpompi tasata resursseja yksiköiden välillä. Samalla vähennetään henkilöstön ylikuormittamista.

Mielestäni kokeilemisen arvoinen olisi myös liikkuva vastaanotto paikkaamassa terveyskeskuksia harvempaan asutuilla alueilla ja saaristossa.
Kaiken ytimessä tulee olla se, että laadukkaat terveydenhoitopalvelut ovat mahdollisimman lähellä ihmistä.

Myös pienempien sote-alan toimijoiden kanssa tulisi tehdä yhteneväinen toimintatapa mahdollisen ja toivottavan palvelusetelin varalta. Mielestäni ostopalveluissa tulisi mahdollisuuksien mukaan suosia pieniä ja joustavia paikallisia toimijoita suurten monikansallisten jättien sijaan.

Valvontaa tulee lisätä sekä sopia huomattavasti tämänhetkistä suuremmista sanktioista laiminlyöntitapauksissa. Toki vahva kilpailu uskoakseni korjaisi ongelmia markkinatalouden keinoin. Jos samalla rahalla saa parempaa, niin sen ei pitäisi olla keneltäkään pois!

Omaishoitajia on maassamme noin 60 000. He tekevät erittäin tärkeää työtä piittaamatta tunneista ja rahasta. Korvaus omaishoidosta on niin pieni, että se pitäisi linjata täysin verovapaaksi.

Omaishoito säästää huomattavia summia veronmaksajien rahaa ja hoitotyöntekijöiden resursseja tämänhetkisellä järjestelmällä. Omaishoitajien tukeen ja jaksamiseen tulisi ohjata reilusti lisää voimavaroja.

Pekka Heinonen
Aluevaaliehdokas (ps.)
Kaarina