Loimaan keskustaan kaavaillaan isoa 90 paikan asumisyksikköä iäkkäille

0

LOIMAAN kaupungin hyvinvointilautakunta esittää, että Loimaan keskustan läheisyyteen rakennetaan iäkkäille uusi asumisyksikkö, joka sisältää 60 tehostetun palveluasumisen ja 30 tavallisen palveluasumisen paikkaa. Kaupunki ei lähde itse rakentamaan, vaan etsii kumppanin yksikön rakentamista varten.
Uuden ison asumisyksikön toteutuminen tarkoittaisi sitä, että Alastarolla sijaitsevien Ilolakotien tehostettu palveluasuminen lakkautettaisiin aikanaan uuden yksikön valmistuttua.
Kaupungin on tarkoitus solmia yhteistyösopimus Loimikodin kanssa ympärivuorokautisen kotihoidon tuottamisesta Loimikotiin.
– Loimikodin kiinteistöön tarjottaisiin palveluasumista, johon on mahdollista saada ympärivuorokautisia kotihoidon palveluja. Kaupunki ja aikanaan hyvinvointialue tuottaisivat kotihoidon palvelut, Loimaan sote-johtaja Timo Hokkanen havainnollistaa.
Kokonaisuuteen sisältyy myös se, että kotihoidon toimistot sijoitettaisiin jatkossa kolmeen paikkaan: Alastarolle Ilolakodin kiinteistöön, Hirvikoskelle nykyisiin tiloihin sekä keskustan läheisyyteen rakennettavaan uuteen ikäihmisten palvelukeskittymään.
Hyvinvointilautakunta on esityksessään yksimielinen, ja esitys sisältyy sen tiistai-iltana hyväksymään ikäihmisten palveluasumisen suunnitelmaan. Päätöksiä ei vielä ole, ja seuraavaksi suunnitelma etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta.

Vaihtoehtona on ollut esillä myös pienemmän asumisyksikön rakentaminen Loimaan keskustaan, minkä myötä Ilolakotien toiminta voisi jatkua. Niin sanottuna nollavaihtoehtona on puolestaan ollut se, ettei uudisyksikköä rakenneta, vaan jatketaan nykyisellä palvelurakenteella ja palvelutarpeen kasvuun vastataan ostopalveluilla (LL 20.10.).
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Jari Välimäki (kesk.) pitää lautakunnan esittämää vaihtoehtoa perusteltuna, koska ennusteiden mukaan Loimaalle tarvitaan noin sata tehostetun palveluasumisen paikkaa lisää vuoteen 2030 mennessä. Hän ei ole varma, riittääkö nyt esitetty 90 paikan yksikkökään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.
Välimäki sanoo Ilolakotien yksiköiden puolestaan edellyttävän perusteellista remonttia. Hänen mukaansa remontin hinta voisi vastata uuden yksikön rakentamista.

Uuden asumisyksikön sijainti on toistaiseksi avoinna.
Aiemmin asumisyksikön sijaintivaihtoehtoina ovat olleet Loimaan keskustasta Lastentalon tontti sekä niin sanottu Lindenin tontti (LL 13.4.). Kaupunki kartoittaa sitä, mahtuuko uusi 90-paikkainen yksikkö kyseisille tonteille. Hyvinvointilautakunnassa uuden yksikön sijaintivaihtoehtona nostettiin esille myös Kartanomäen alue.
Hokkanen sanoo, että uuden yksikön toiminta voi tarvittaessa olla aikanaan myös useammassa kuin yhdessä kiinteistössä. Jos yksikkö ei ole samassa kiinteistössä, tavoitteena on, että ne sijaitsevat toistensa läheisyydessä.
Lähtökohtaisesti uuden yksikön toiminta olisi aikanaan julkisesti tuotettua, ja Hokkasen mukaan nopeimmillaan uusi yksikkö voisi aloittaa toimintansa ensi vuoden aikana. Aikatauluun vaikuttaa muun muassa se, miten yksikkö toteutetaan rakennusteknisesti.