Loimaan Lehden vaalikone on auki: Löydä oma ehdokkaasi

0

Loimaan Lehden aluevaalikone on avautunut. Siirry tästä suoraan aluevaalikoneeseen.

VAALIKONE auttaa äänestäjää ehdokasvalinnassa, mutta koneen väittämät avaavat myös sitä, mistä asioista tulevat valtuutetut päättävät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.

Ensi tammikuussa järjestettävissä aluevaaleissa valitaan valtuutetut hyvinvointialueille.

Vaalipiirinä on koko maakunta niin kuin eduskuntavaaleissa. Puolueiden listoilta löytyy 71 salolaista ja 13 somerolaista ehdokasta.

 

ALUEVALTUUSTO on hyvinvointialueen ylin päättävä elin. Sillä on hyvinvointialueella sama valta kuin kunnanvaltuustoilla on kunnissa.

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen strategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Hyvinvointialue saa rahansa valtiolta. Valtuusto päättää, miten rahat käytetään. Se linjaa muun muassa, minkä tasoisia lähipalveluita eri puolilla hyvinvointialueella on tarjolla esimerkiksi lapsiperheille, miten vanhusten hoito järjestetään, kuinka psykiatrian palvelut taataan tasavertaisesti eri puolilla maakunta tai mikä rooli yrityksillä ja järjestöillä on palveluja tuotettaessa.

 

TS-YHTYMÄN lehtien sivuilla julkaistava aluevaalikone on tehty yhteistyössä Alma Mediaan kuuluvan Iltalehden ja useiden maakuntalehtien kanssa.

Ehdokkailla on vielä joulun yli aikaa ottaa kantaa vaalikoneen väittämiin. Kone sulkeutuu vastaajilta 29. joulukuuta.

Vaalikoneessa ehdokkaat ottavat kantaa 25 väittämään. Koneessa on kymmenen kaikille yhteistä sote-uudistukseen liittyvää väittämää, kymmenen Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta koskevaa väittämää sekä viisi väittämää, joilla selvitetään ehdokkaiden arvomaailmaa.

 

VARSINAIS-SUOMESSA SDP:llä, perussuomalaisilla, keskustalla, vasemmistoliitolla, vihreillä ja kristillisdemokraateilla on täydet 98 ehdokkaan listat. Myös kokoomuksen ja RKP:n yhteislistalla on 98 ehdokasta. Heistä 83 on kokoomuslaisia.

Liike Nytillä on 27 ehdokasta, Valta kuuluu kansalle -puolueella 17 ehdokasta, Piraattipuolueella kuusi ehdokasta, Liberaalipuolueella yksi ehdokas ja Kansalaispuolueella niin ikään yksi ehdokas. Lisäksi kolme henkilöä pyrkii aluevaltuustoon omilla listoillaan.

 

LOIMAAN LEHDEN VAALIKONE

 • Näihin väittämiin ehdokkaat ottavat kantaa:
 • Jokaisessa Varsinais-Suomen kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.
 • Varsinais-Suomessa pitää ottaa käyttöön palvelusetelit hoitoon pääsyn varmistamiseksi.
 • Erikoissairaanhoitoon pääsy vaikeutuu sote-uudistuksen vuoksi.
 • Hyvinvointialueen pitää hankkia omistukseensa käyttämänsä sote-kiinteistöt siirtymäajan jälkeen.
 • Hyvinvointialueen muut kunnat jäävät päätöksenteossa Turun jalkoihin.
 • Paloautot ja ambulanssit tulevat nopeammin paikalle, kun hyvinvointialue aloittaa.
 • Koulujen terveydenhuollon, kuraattorien ja koulupsykologien palvelut heikentyvät uudistuksen myötä.
 • Hyvinvointialueen omien vanhusten hoivakotien pitää sijaita suurimmissa taajamissa.
 • Saloon pitää keskittää sote-keskuksen palveluita, joita käyttävät myös naapurikuntien asukkaat.
 • Psykiatrisen sairaanhoidon keskittäminen Turkuun heikentää psykiatrian palveluita muualla Varsinais-Suomessa.
 • Digi- ja etävastaanotoilla voidaan korvata terveys- ja sosiaalihuollon lähipalveluja.
 • Hyväksyn, että hyvinvointialueeni liitetään elinvoimaisempaan hyvinvointialueeseen palveluiden turvaamiseksi.
 • Riippumatta päätetystä sote-mallista, jokaisen pitäisi pystyä valitsemaan hoitopaikkansa, vaikka sitten yksityiseltä sektorilta.
 • Jos rahat meinaavat loppua, mieluummin nostetaan veroja kuin karsitaan palveluita.
 • Sote-uudistuksen ei pitäisi kasvattaa julkisia menoja.
 • Maakuntavero pitää ottaa käyttöön. Sen kautta maakunnat voivat kehittää itsenäisesti sote-palvelujaan, mutta se voi johtaa siihen, että veroprosentti on erisuuruinen eri alueilla.
 • Hoitajille pitää maksaa lisää palkkaa, vaikka se johtaisi kulujen kasvamiseen.
 • Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpulaa täytyy helpottaa palkkaamalla työntekijöitä ulkomailta.
 • Pelastustoimen rahoitus on turvattava, vaikka se vähentäisi rahoitusta sosiaali- ja terveyspuolelta.
 • Jos asiakkaalle ei saada järjestettyä kiireetöntä hoitoa perusterveydenhuollossa 7 vuorokauden sisällä, asiakkaalle on tarjottava palveluseteli yksityiseen terveydenhuoltoon.
 • Vastustan vuosittaista Pride-viikon sateenkaariliputusta alueellani.
 • Kuntaani voi ottaa lisää pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.
 • Yhteiskunnan pitäisi ohjata vahvasti siihen, että molemmat vanhemmat ovat perhevapaalla yhtä paljon lasten kanssa kotona.
 • Ilmasto- ja ympäristönäkökulma on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa.
 • Alueellani on ennemmin helpotettava yksityisautoilua kuin kehitettävä julkista liikennettä.

 

 

ALUEVAALIT TAMMIKUUSSA

 • Aluevaaleilla valitaan 21 hyvinvointialueen aluevaltuustot, joiden tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen alueellaan.
 • Valtuutettuja valitaan 59–89 hyvinvointialueen asukasluvun perusteella.
 • Varsinais-Suomeen valitaan 79 aluevaltuutettua.
 • Yhteensä 742 ehdokasta pyrkii Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustoon.
 • Helsingissä ei järjestetä vaaleja, koska kaupunki ei ole hyvinvointialue, eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen. Ahvenenmaalla ei myöskään järjestetä vaaleja.
 • Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23. tammikuuta 2022.
 • Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.-18. tammikuuta 2022 ja ulkomailla 12.-15. tammikuuta 2022.
 • Aluevaltuustot aloittavat työnsä maaliskuussa 2022.
 • Lähde: Oikeusministeriön vaalit.fi-verkkosivut.