”Meille kaikille tärkeät suuntavaalit”

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Tammikuun 23. päivä järjestetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tällä hetkellä kunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Jatkossa vuoden 2023 alusta alkaen niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto ja aluevaltuustot käyttävät ylintä päätösvaltaa alueen asioissa päätettäessä.
On tärkeää äänestää aluevaaleissa.

Aluevaaleissa on kyse meille jokaiselle tärkeistä ja läheisistä asioista. Ne koskettavat meidän jokaisen arkea. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden strategisista tavoitteista ja palveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen.
Uusi aluevaltuusto aloittaa työnsä 1.3.2022. Ensimmäinen tärkeä työ aluevaltuustolle on hyvinvointialueemme strategiasta päättäminen. Tuo strategia määrittelee missä, milloin ja miten hyvinvointialueemme noin 21000 työntekijää työtään tekevät. Mistä saamme tarvittavat terveyspalvelut, missä ja miten hoivaa tarvitsevat ihmiset hoidetaan tai vaikkapa missä pelastustoimen yksiköt sijaitsevat. Onko meillä jatkossa ensivasteyksiköt ja mihin ne on sijoitettu.
Mikään vanha ei ole enää itsestään selvyys. Kuntien tai kuntayhtymien johtama paikallinen palvelumalli lakkaa olemasta ja tilalle syntyy uusi yhteinen koko Varsinais-Suomen kattava hyvinvointialue. Niin kiinteistöt kuin henkilöstökin siirtyvät koko hyvinvointialueen käyttöön.

Automaattisesti ei ole selvää, että olemassa olevat palvelut säilyvät nykyisillä paikoillaan. Emme voi olettaa, että hoivayksikkömme säilyvät tai että niissä hoidetaan palvelun läheisyydessä oman elämäntyönsä tehneitä henkilöitä, tutussa ympäristössä, lähellä omia läheisiä ja tuttuja ikätovereita. Tämän kaiken ylläpitäminen vaatii aktiivista työtä aluevaltuutetuilta.

Toki tekniikan kehittyminen ja väestön asuinpaikkojen muutokset tuovat mukanaan uutta, mutta perushoivan ja turvan on toteuduttava lähellä, koko maakunnassa. Elämme myös ajassa, jossa olemme nähneet voimakkaan keskittymisen vaarat ja uhat. On syntynyt tarve etätyölle ja hajautukselle.

Tämä tuo koko maakunnallemme uuden hajautetun kehitysnäkymän. Jotta tämä kehitys on mahdollinen ja pystymme siihen tarttumaan, tarvitsemme vahvaa alueellista edunvalvontaa aluevaltuustoissa uudessa yhteisessä hyvinvointialueessa.

Tavoitteena on kehittää hyvä hoivan taso koko maakuntamme alueella. Huolehtia palveluista ihmiseltä ihmiselle turvallisessa, ihmisarvoisessa elinympäristössä. Siksi on tärkeä, että äänestät näissä vaaleissa ja olet vaikuttamassa hyvinvointialueemme strategiseen suuntaan.

Juha Lehtinen
Aluevaaliehdokas (kesk.)
Pöytyä