Nuorisotyön henkilöstövähennys puhutti Ypäjän valtuustoa

0
Valtuusto suoritti kokouksessaan myös Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin ja teki hallintosääntöön hyvinvointialueen valmistelua koskevan päivityksen. Etualalla on valtuutettu Eetu Niemi.

YPÄJÄN kunnan ensi vuoden talousarvio on 20 500 euroa plussalla, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt budjetin. Budjettivaltuustossa keskustelua herättivät etenkin henkilöstösuunnitelmassa ilmenevät muutokset lähivuosille.

Valtuutettu Matti Syrjälä (vas.) oli huolissaan siitä, että kunnan henkilöstösuunnitelmassa on vähennetty toinen etsivä nuorisotyöntekijä ensi vuodelta. Vähennys koskee etsivän nuorisotyön hanketyöntekijää. Hän sanoi ymmärtäneensä, että kunta olisi hakenut rahaa, jotta tällaista vähennystä ei tarvitsisi tehdä.

Kunnanjohtaja Tatu Ujula sanoi, että henkilöstökuluistakin on valitettavasti jouduttu leikkaamaan talousarviota laadittaessa, jotta kunnan talous olisi tasapainossa. Hän piti edelleen mahdollisena, että kunta voisi saada rahoitusta etsivään nuorisotyöhön, mutta varmaksi hän ei osannut sanoa.

Vs. sivistysjohtaja ja rehtori Turo Järvelä tiesi kertoa aluehallintoviraston tuoreesta päätöksestä, jonka mukaan se ei myöntänyt kunnan hakemaa avustusta. Tällä summalla oli tarkoitus kattaa osaltaan toisen etsivän nuorisotyöntekijän palkkaaminen.

Valtuutettu Eija Salmi (sd.) jakoi Syrjälän huolen nuorten tilanteesta. Häntä kylmäsi, jos nuorisopuolelta karsitaan resurssia ja kysyi, eikö löydetä muita keinoja.

Ujula arvioi, että jos kuntaan jäisi vain yksi etsivä nuorisotyöntekijä, se näkyisi siinä, että nuorisopalveluita järjestettäisiin vähemmän. Valtuusto jätti henkilöstösuunnitelman ennalleen.

Varavaltuutettu Mirva Ylösmäki (kesk.) tiedusteli, mistä johtuvat kunnan keittiöhenkilöstöä koskevat vähennykset, jotka ilmenevät suunnitelmavuodelle 2023. Turusta Ypäjälle muuttaneena hän kehui esimerkiksi Ypäjän kouluruokailua ja oli huolissaan siitä, viittaavatko henkilövähennykset oman keittiön häviämiseen.

Kunnanjohtaja rauhoitteli Ylösmäen huolia vastaamalla, että suunnitellut henkilöstömuutokset liittyvät sote-uudistukseen, jonka myötä osa henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Alanko (kesk.) piti tarpeellisena yleisemmin, että kunnassa keskustellaan ensi vuonna siitä, mitä sote-uudistus tarkoittaa Ypäjällä ja miten se vaikuttaa toimintoihin.

Syrjälä otti puheeksi myös investointisuunnitelmasta ilmenevän palvelukeskuksen hoivaosaston muuttamisen asumisyksiköksi. Investointiohjelman perusteella ensi vuonna on tarkoitus jatkaa asumisyksikön suunnittelua ja vuodelle 2023 ollaan alustavasti varaamassa 1,2 miljoonaa euroa varsinaisiin muutostöihin.

Syrjälän huomautti hankkeeseen sisältyvän aika paljon riskejä, eikä vielä tiedetä sitä, mikä vaihtoehdoista toteutuu.

Ujula myönsi epävarmuuden muun muassa siitä, mitä hyvinvointialue tulee aikanaan tekemään sekä riskien olemassaolon, mutta hän piti vielä suurempana uhkana sitä, ettei kunta lähtisi lainkaan kunnostamaan tiloja. Hänen mukaansa yksikkö voi jäädä tyhjäksi, jos se jää ajastaan jälkeen. Hän uskoi käyttöasteen pysyvän korkeana, kun tilat ovat kunnossa.

Valtuusto hyväksyi myös määrärahamuutoksia kuluvan, päättyvän vuoden talousarvioon.