Sivistysjohtajan palkka laskee sadoilla euroilla Oripäässä

0

ORIPÄÄN kunnanhallitus otti kantaa sivistysjohtaja Mika Virtasen ja sosiaalijohtaja Heli Kaskiluodon palkkaukseen.
Sivistysjohtajan kohdalla kunnanhallitus hyväksyi uuden tehtäväkuvauksen, ja samalla se hyväksyi sivistysjohtajan kokonaispalkaksi 5 070 euroa kuussa. Muutos astuu voimaan, kun luokanopettaja on palkattu korvaamaan sivistysjohtajalta jäänyt opetusvelvollisuus.
Kunnanhallituksen päätös tietää sitä, että sivistysjohtajan palkka tulee laskemaan nykyisestä 600–700 euroa kuukaudessa. Alkuperäisessä hallitukselle annetussa esityksessä sivistysjohtajan palkkaukseen ei olisi tehty muutoksia.

SOSIAALIJOHTAJAN palkkaus nousi puolestaan esille, kun hallitus hyväksyi Loimaan ja Oripään välistä sosiaalityön yhteistyötä koskevia sopimustäsmennyksiä.
Ehdotetun sopimustäsmennyksen mukaan sosiaalijohtajan palkka olisi noussut 5 500 euroon kuukaudessa, mutta kunnanhallitus päätti, että se pidetään ennallaan 5 070,15 eurossa. Lisäksi sosiaalijohtajan kokonaistyöaika säilyy ennallaan, sillä hallitus päätti, että sosiaalijohtajalle määritelty 36,25 tunnin viikkotyöaika poistetaan sopimuksesta.
Loimaan ja Oripään välisessä yhteistyössä on kyse muun muassa siitä, että Oripään kunta tuottaa yhteistoiminta-alueelle lapsiperheiden sosiaalityön johtavan viranhaltijan palvelut. Kyseistä tehtävää hoitaa Oripään sosiaalijohtaja.

KUNNANHALLITUKSEN puheenjohtaja Anne-Mari Kaarto (kesk.) kertoo hallituksen päätösten perustuvan kokonaisuuteen, jossa on huomioitu muun muassa kunnan koko ja lähikuntien palkkataso.
– Ja esimerkiksi tällä hetkelläkin sivistysjohtaja on toiminut hallintosäännön mukaan sivistysjohtajan tehtävien lisäksi koulun rehtorina ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön esimiehenä ja tämän lisäksi myös luokanopettajana. Käytyjen yt-neuvotteluiden myötä sivistysjohtajalta poistuu opetusvelvollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että hän siirtyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksesta (ovtes) kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (kvtes) alle, ja näin ollen palkka arvioitiin uudelleen.

ORIPÄÄHÄN ollaan valitsemassa uutta teknistä johtajaa joulukuun puolivälissä (LL 30.11.). Kunnanhallituksen antaman esityksen mukaan teknisen johtajan palkka olisi 4 500 euroa kuukaudessa koeajalla, jonka jälkeen se nousisi 5 070 euroon.