Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Arvostan Loimaalta saatavien terveyspalvelujen tarjoamaa ammattitaitoista työvoimaa. Sekä yksityinen että kunnallinen palvelu ovat toimineet hyvin. Palvelujen saatavuudessa toki on eroja. Mikäli kunnalliset palvelut olisivat valtakunnallisesti toimineet hyvin, ei sote-uudistusta tarvittaisikaan.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella pidän tärkeimpänä yhdenvertaisuutta ikään tai asuinpaikkaan katsomatta. Jokaisella palveluja tarvitsevalla tulee olla oikeus varallisuuteen katsomatta terveyspalveluihin. Verotuksen tehtävänä on korjata varallisuuserot.
Hoivatarpeen kysyntä kasvaa, omaishoitoa on kehitettävä. Kuntouttavaa palvelutarvetta varten tarvitaan toimivia palvelutaloja lähipalveluina.

Neuvolalähipalveluja tulisi kehittää. Nuorison liikunnallista, ennalta ehkäisevää terveys- ja ravitsemustietoisuutta lisätä.
Loimaan pelastuslaitos on uudistettuna ja palvelut ajanmukaisia. Vapaaehtoiset vpk-palvelut ovat kouluttavia ja tarpeellisia, kehittämistä ja ylläpitoa tarvitaan.

Loimaan sairaalaa on kehitettävä edelleen ja sen läheisyydessä pitää olla sosiaali- ja terveysasema. Myös muiden alueiden lähipalveluja tulisi säilyttää ja kehittää. Lähipalvelut ovat tärkeitä monestakin syystä. Hoitoa on saatava nopeasti. Sairauden tähden pitkät kuljetusmatkat vievät rahaa ja aikaa. Palveluseteleitä pitäisi antaa myös kuljetuksiin sekä oman auton käyttöön. Tietokonepalvelujen käyttö vähentäisi myös kulkemisen tarvetta.
Hyvinvointialueen keskittymä on Turussa, niin myös väestö. Päätöksenteon ongelma syntyy, koska täällä alueen laitamilla ääni ei tahdo kantaa. Tästä esimerkkinä ovat olleet Loimaan aluesairaalan palveluja heikentävät muutokset kymmenkunta vuotta sitten. Toki hyvää palautetta on tullut nykyisin erityissairaanhoidosta.

Kiinnittäisin huomiota erityisesti johtamiseen, sote-alueen toiminnan tehokkuuteen ja digitalisaation kehittämiseen. Taloushallinto pitää olla ammattitaitoisissa käsissä. Sote-uudistuksen tulee vähentää kokonaismenoja, muuten uudistus on epäonnistunut.
En kannata verotusoikeutta maakuntatasolla. Pitäisin parempana ratkaisuna valtakunnallista budjetointia ja seurantaa sote-alueille, vähemmän byrokratiaa, enemmän tehokkuutta.

Markku Kraama
Aluevaaliehdokas (kd.)

 

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä