Kuva: LL / Arkisto

LOIMAA Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco nostaa Turun Seudun Vesi Oy:n tuottaman juomaveden laadun yhdeksi maailman parhaista.

Unescon tuoreessa kirjassa Managing Aquifer Recharge – A Showcase for Resilience and Sustainability Virttaankankaan tekopohjavesilaitos nostetaan vedentuotannon malliesimerkiksi maailmanlaajuisesti.Tekopohjavesilaitos sijoittuu Unescon tekemässä vertailussa jaetulle ykkössijalle juomaveden laadullisessa arvioinnissa.

Parhaat tulokset yhtiö sai nimenomaan veden laatua vertaavissa ja lisäksi kestävää kehitystä mittaavissa arvioinneissa. Kirjaan sisältyy myös hintavertailu, jossa länsimaisena vesilaitoksena Turun Seudun Vesi Oy sijoittuu hinnoittelussaan keskivaiheille.
Julkaisuun on valittu 28 tekopohjavesilaitosta 21 eri maasta. Kirjassa Turun Seudun Veden tekopohjavesilaitos edustaa ainoana vesilaitoksena pohjoismaalaista vesiosaamista.

Kirjassa korostetaan, että Virttaankankaan tekopohjalaitos on suunniteltu luonnon omaa kestokykyä ja toimintaa kunnioittaen. Turun Seudun Vesi Oy:n juomaveden tuotanto edistää vähintään kuutta YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteesta.

Turun seudun yhdeksän kunnan omistama yhtiö aloitti toimintansa 2011. Se tuottaa päivittäin 65 000 kuutiota juomavettä 300 000 asukkaalle ja elinkeinoelämälle Turun seudulle.

 

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä