Valtuusto lisäsi talousarvioon rahaa yksityisteiden hoitoon

0
Maanantaina kokoontunut budjettivaltuusto kuuli viranhaltijoiden puheenvuoroja ensi vuoden taloudesta. Kuva: Lari Kiviranta.

ORIPÄÄN kunnanvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion, joka on vajaat 15 000 euroa plussalla.
Valtuusto teki budjettiin yksityistieavustuksia koskevan muutoksen, kun valtuutettu Mika Nieminen (kesk.) ehdotti, että yksityistieavustuksiin osoitetaan suunniteltua enemmän rahaa.
Niemisen ehdotuksen pohjalta yksityisteihin varataan yhteensä 28 000 euroa, josta 25 000 euroa osoitetaan suoriin avustuksiin ja 3 000 euroa harkinnanvaraisiin avustuksiin. Alkuperäisessä ehdotuksessa yksityistieavustuksiin olisi kohdennettu kokonaisuudessaan 21 500 euroa.
Valtuusto hyväksyi Niemisen esityksen yksimielisesti. Nieminen perusteli määrärahalisäystä sillä, että yksityisteiden hoito on kallistunut vuosien saatossa ja kunta on myynyt omat tielanansa, mikä osaltaan lisää tiekuntien kustannuksia.

KUNNANJOHTAJA Timo Tolppanen luonnehti ensi vuotta suunnitelmien ja tekojen vuodeksi. Hän piti näkyvimpänä maamerkkinä myönteiselle muutokselle vanhan liikekeskuksen katoamista keskustan katukuvasta ja uuden alueen muodostumista palvelemaan kuntalaisia.
– Tätä muutosta kunta ei pysty tekemään yksin, vaan se tarvitsee siihen kumppaneita, yrittäjiä.
Kunta varaa budjetissaan 150 000 euroa kyseisen entisen kauppakeskuksen osittaiseen purkamiseen. Toisena isona investointina on Koulukujan A-vuokrarivitalon peruskorjaus, johon osoitetaan niin ikään 150 000 euroa (LL 2.12.).
Sote-budjettia summannut sosiaalijohtaja Heli Kaskiluoto kertoi, että Oripään terveysaseman palveluiden ulkoistamista koskeva tarjouspyyntö on yhä valmisteltavana ja Loimaan hyvinvointilautakunta pyrkii päättämään yksityisen palveluntuottajan valinnasta tammikuun kokouksessa. Teoriassa yksityinen palveluntuottaja voi aloittaa Oripään terveysasemalla ensi vuoden maaliskuussa.
Lisäksi hän sanoi, että joulusulun jälkeen lääkärin vastaanotto jatkuu ensi vuoden puolella Oripään terveysasemalla kahtena päivänä viikossa, tiistaisin ja torstaisin.
Sote-uudistusta silmällä pitäen valtuutettu Pertti Liinoja (vas.) oli muun muassa tyytyväinen siihen, että Oripään sote-kiinteistöt palvelutalo ja terveysasema ovat käyttökelpoisessa kunnossa.

KULUVAN vuoden talousarvioon valtuusto hyväksyi teknisen toimen 121 000 euron lisämäärärahaesityksen sekä investointiosan määrärahasiirrot. Valtuusto hyväksyi myös hallintotoimen 43 000 euron lisämäärärahaesityksen.
Päättyvän vuoden osalta Tolppanen kertoi tilinpäätösennusteen osoittavan noin 550 000 euron ylijäämää.
– Olemme siis tekemässä ylijäämäistä tilinpäätöstä, vaikka toimialakohtaisia ylityspyyntöjä on tullut.

VALTUUSTO hyväksyi Oripään kaavoituskatsauksen. Katsauksesta ilmenee muun muassa, että vuosille 2023–2024 suunnitellaan lentokentän alueen kaavahanketta, jonka tavoitteena on lentokentän lounaisen asuinalueen asemakaavan laadinta.
Myöhemmin vuorossa on kantatien liittymäalueen asemakaavamuutos, jolla pyritään vastaamaan kantatien turvallisuuteen ja liikerakentamisen tarpeisiin.