Pumptrack -rata voi sijoittua Pertunmäen liikuntakeskukseen maastoon. Kuva: LL arkisto / Leila Hätönen.

YPÄJÄN kunnan ensi vuodelle suunnittelemat investoinnit ovat kokonaisuudessaan puolen miljoonan euron luokkaa.
Investointeihin sisältyy ulkokuntosalin ja pumptrack -radan toteuttaminen. Molempien kohteiden rakentamisen tavoitellaan alkavan ensi keväänä, jos niihin saadaan valtiolta avustusta.
Pumptrack -radalla tarkoitetaan lähiliikuntapaikkaa, joka muodostuu maastoon sovitetuista kummuista, kaarteista ja hypyt mahdollistavista kumpuyhdistelmistä. Rataa voivat käyttää polkupyöräilijöiden lisäksi potkupyöräilijät ja -lautailijat sekä rullalautailijat ja -luistelijat. Radan arvioidaan maksavan yhteensä noin 80 000 euroa.
Ulkokuntosalille puolestaan tulisi 8–9 vastuksellista laitetta, ja sen alustava kustannusarvio on 33 000 euroa.
Kyseiset investointikohteet ilmenevät kunnanhallituksen budjettiesityksestä. Tekninen johtaja Jouko Käkönen arvioi, että pumptrack -rata voisi sijoittua Pertunmäen liikuntakeskuksen maastoon, mutta hän muistuttaa, että kummankin liikuntapaikan lopullinen sijainti määritellään jatkosuunnittelun yhteydessä.
Kunta on investoinut asukkaidensa liikuttamiseen jo tänä vuonna, sillä Kurjenmäen Rautarinteeseen on valmistunut kuntoportaat valaistun pulkkamäen kupeeseen (LL 28.9.). Pertunmäen liikuntakeskuksen urheilukenttää puolestaan täydennettiin trampoliinipuistolla (LL 21.8.).

Muita ensi vuodelle suunniteltuja investointeja ovat muun muassa Heporannan päiväkodin piharemontti (25 000 €) ja päiväkodille asennettava aurinkosähköjärjestelmä ja sähköauton latauspiste (20 000 €), Rautarinteen valaistuksen uusiminen ledeiksi (10 000 €) sekä Murskan pysäköintialueen laajennus ja wc-parakin hankinta (30 000 €).
Ensi vuonna on tarkoitus toteuttaa myös Simontien 1 B -vuokrarivitalon vesikaton uusiminen ja julkisivusaneeraus (70 000 €). Viereisen Simontien vuokrarivitalon vastaava remontti odottaa myöhemmin vuonna 2023.

Kunnanhallituksen käsiteltyä budjetin Ypäjän ensi vuoden tulos osoittaa kokonaisuudessaan 20 500 euron ylijäämää eli käytännössä nollatulosta.
Talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman toivoo talousarvion pitävän. Hän nostaa suurimmaksi epävarmuustekijäksi sote-kustannukset, jos Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri joutuvat turvautumaan lisätalousarvioihin, kuten tänä vuonna.
Toimintakulujen arvioidaan Ypäjällä kasvavan yhteensä 2,4 prosenttia. Suurin kasvu on hyvinvointikuntayhtymältä ostettavissa sote-palveluissa, sillä kyseisten kustannusten arvioidaan kasvavan Ypäjän osalta yli 200 000 eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna.
Kunta odottaa ensi vuonna saavansa pientä lisätuloa Tyrinselän alueen tuulivoimaloista, joista kolme sijaitsee Ypäjän puolella. Voimaloista on budjetoitu kiinteistöveroa yhteensä noin 90 000 euroa. Yleisesti Hellman toivoo, että verotuloennuste toteutuu ja suotuisa verotulojen kertymä jatkuu.

Ensi vuonna Ypäjän kunnassa on tarkoitus jatkaa suunnittelua, joka tähtää nykyisen palvelukeskuksen hoivaosaston muuttamiseen senioreiden yhteisölliseksi asumisyksiköksi. Luonnossuunnitelma on tehty.
Toteutuessaan kyse olisi mittavasta investoinnista, sillä kunta on alustavasti varaamassa 1,2 miljoonaa euroa varsinaisiin muutostöihin vuodelle 2023. Kustannukset ja aikataulu tarkentuvat suunnittelua ja sote-kiinteistöjen hallintaa koskevissa neuvotteluissa, joita käydään muun muassa hyvinvointialueen edustajien kanssa.
Jouko Käkönen kertoo, että muutostöissä olisi kyse muun muassa siitä, että hoivaosaston nykyiset hoitohuoneet muutettaisiin asuinhuoneiksi. Samalla saneerattaisiin yhteiskäyttöön tulevia tiloja.
Asumisyksikköä koskevien suunnitelmien taustalla vaikuttaa se, että Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on suunnitellut Ypäjän palvelukeskuksen hoivaosaston sulkemista osana kokonaisvaltaista palvelurakennemuutosta, joka tähtää pitkäaikaishoitopaikkojen vähentämiseen (LL 16.1.2020).

Tulevana vuonna Ypäjällä on tarkoitus laatia selvitys siirtymisestä yhteen valmistuskeittiöön. Kunnalla on tällä hetkellä kaksi valmistuskeittiötä, jotka sijaitsevat Hevospitäjän yhtenäiskoulun Kartanon yksikössä ja palvelukeskuksessa.
Budjetti etenee seuraavaksi hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.