Äänestämään aluevaaleissa kuissi!

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joiden vastuulle siirtyvät kunnilta ja kaupungeilta kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Aluevaalit ovat jo tammikuussa 2022.
Aluevaaleissa valitulla aluevaltuustolla on ylin päätösvalta edellä mainittuihin asioihin maakunnassa, täällä Loimaallakin, siksi äänestä loimaalaista ehdokasta. Yksi valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Nyt valittavaan valtuustoon tarvitsemme moniosaajia eri ammattiryhmistä, jotta hommat saadaan käyntiin mallikkaasti.
Aluevaltuustossa tarvitaan mahdollisimman paljon oman seutukuntamme edustajia, jotka olisivat turvaamassa kotikuntamme lähipalvelut niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin pelastustoimenkin tehtävissä. Mikäli kaikki edellä mainitut palvelut keskitetään liian kauaksi, sillä on suuret vaikutukset koko talousalueelle. Meillä on hyvätasoiset palvelut Loimaalla muun muassa Tyks Loimaan sairaalassa.
Tärkeää ei ole se, kuka palvelua tuottaa. Tärkeää on palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus. Ollaan siis turvaamassa jatkossakin hyvät lähipalvelut kotiseudullamme niin itsellemme, perheellemme ja kaikille seudun asukkaille. Vain äänestämällä voimme asioihin vaikuttaa, ääni kokoomukselle on ääni vastuulliselle taloudenpidolle.
Suuret muutoksen tuulet puhaltavat, ollaan mukana vaikuttamassa tulevaisuuteemme ja kotiseutumme lähipalveluihin, jotta saamme palveluita silloin, kun niitä tarvitsemme, ei jonoon, vaan hoitoon.
Toimiva sote kaipaa nyt enemmän sydäntä ja maalaisjärkeä kuin poliittista byrokratiaa, jälkimäisessä olen vielä noviisi.

Sami Salmi
Aluevaaliehdokas (kok.)
Loimaa

 

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä