Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Lähes 21 000 varsinaissuomalaisen työntekijän ja viranhaltijan työnantaja vaihtuu yhdessä yössä 31.12.2022–1.1.2023.

Työntekijöiden näkökulmasta monikaan asia ei muutu, vaikka 27 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, erikoissairaanhoito, erityishuoltopiiri ja palo- ja pelastustoimi lyövät hynttyyt yhteen ja kaikkien työnantajaksi vaihtuu sama Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Hoitotyön ammattilainen herää silloinkin herätyskelloon, juo kupin tai pari kahvia ja kaivaa autonsa lumen keskeltä ja suuntaa kohti samaa työmaata kuin aina ennenkin. Työmaalla odottavat asiakkaat, potilaat ja työkaverit ja jotakuinkin sama työsyke.

Suurin merkitys on sillä, ketä valtuustoon valitaan. Uusi ensimmäinen valtuusto päättää kaikkien merkittävimmistä asioista – hallintosäännöstä, organisaatiorakenteesta ja toteutettavasta strategiasta, henkilöstöpolitiikan suunnasta ja tulevaisuudesta. Se päättää palkkojen harmonisoinnista ja tulevista rekrytoinneista. Se ratkaisee miten henkilöstöä, asiakkaita, potilaita ja yhteistyökumppaneita osallistetaan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, arviointiin sekä valvontaan.

Moni edellä mainituista asioista on lainsäädännöllä tai muilla ohjeistuksilla säädettyä, mutta niin se on ollut ennen uudistustakin, ja silti lähes jokaisessa organisaatiossa missä olen työskennellyt yli 20 vuoden aikana, ne on toteutettu hyvin soveltaen.

Viimeistään 1.1.2023 työpaikan ovea avatessaan ammattilainen kuitenkin toivoo, että sinä aamuna moni asia olisi paremmin. Koko hyvinvointialueen työntekijöiden sekä asukkaiden kannalta.
Sen päätät sinä varsinaissuomalainen äänestäjä.

Marke Tissari
Aluevaaliehdokas (sd.)
Loimaa