Hulmin huolto on osa Loimaan kaupungin konsernia

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Hulmin huolto oy:n omistaa Loimaan kaupunki. Yhtiön hallitus koostuu luottamushenkilöistä, joiden tehtävänä on lain mukaan huolellisesti edistää yhtiön etua. Hallituksen jäsenet valitaan nelivuosittain kaupungin lautakuntavalintojen yhteydessä. Toimintaa valvoo omistaja. Lisäksi tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta ovat samat kuin Loimaan kaupungilla. Toiminta on osakeyhtiölain mukaista.

Hulmin huolto toteuttaa toimintaa omin kassavaroin ja maksaa toiminnasta veroja. Autoetu on osa palkkaa, josta etuuden saaja maksaa veron. Henkilökunta hoitaa tehtäviään hyvin, on ammattitaitoista ja kouluttautuu aktiivisesti. Palkkoja tarkistetaan säännöllisesti ja yhtenä merkittävänä korotusperusteena on lisäkoulutuksen hankkiminen. Yhtiön hallituksen pöytäkirjojen tai yksittäisten ihmisten palkkaan liittyvien tietojen julkinen esittely ei ole sallittua.

Tarkastuslautakunnan jäsenenä Kanniston (LL 6.1.) pitäisi tämä tietää.
Yhtiö toimii hyvin ja hoitaa paljon erilaisia kaupungin järjestämisvastuuseen kuuluvia tehtäviä. Kaupungin ja Hulmin huollon keskinäinen vertailu ja vastakkainasettelu on tarpeetonta, koska toiminnot ovat erilaisia ja työtä tehdään yhteiseksi hyväksi.

Toiminta ei aina ole ollut kannattavaa, mutta viime vuosina on tehty hyvää tulosta, jota yhtiökokouksessa ei ole katsottu tarpeen tulouttaa.
Me allekirjoittaneet hallituksen jäsenet olemme tyytyväisiä Hulmin huollon toimintaan sekä sen toimitusjohtajan ja työntekijöiden sitoutuneisuuteen ja joustavuuteen työssään.

Simo Saarikallio
Leila Tanskanen
Aulikki Ojavalli
Simo Jalovaara