Katse tulevaan

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Sote-uudistus vie yli puolet kuntien tehtävistä, eli näin suuri osa kuntien budjettivallasta katoaa uudistuksessa, kuntien tehtäväkenttä muuttuu siis olennaisesti. Loimaan osalta se näyttäisi olevan noin 68 prosenttia FCG:n tekemän tutkimuksen mukaan.

Nyt aluevaaleissa valittava Varsinais-Suomen aluevaltuusto päättää jatkossa maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Ensimmäisen aluevaltuuston tärkein tehtävä on päättää hyvinvointialueen peruspilareista, eli hallinnosta ja muun muassa sote-yritysten tuottamien palvelujen osuudesta.
Vaalien jälkeen hyvinvointialueiden valmistelutyöryhmät vastaavat tulevien hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.

Työn alla on muun muassa hyvinvointialueen strategian valmistelu, palveluiden saatavuuskriteerien määrittäminen ja harmonisointi, palveluverkon määrittely, tietojohtamisen nykytilan arviointi ja tietotarpeiden määrittäminen. Nämä kaikki ja paljon muuta tulevat uusien aluevaltuustojen päätettäviksi.

Tärkein tehtävä on huolehtia alueen taloudesta, päätöksenteon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä sekä rakentaa toimivat sote-palvelut jokaiselle varsinaissuomalaiselle. Keväällä tuleva rahoituslain uudistus vaikuttaa jatkossa kuntien sekä hyvinvointialueiden palveluiden tuottamisen perusteisiin, verotukseen, investointeihin ynnä muuhun, sekä mahdollisen maakuntaveron syntymiseen, jota emme kannata.

Uudistuksen tarkoitus on määrittää puitteet ja raamit uudelle hyvinvointialueelle, missä esimerkiksi sijaitsee terveyskeskus tai pelastusyksikkö. Luoda iso kuva ja kokonaisuus alueesta ja sen tuottamista palveluista, ei niinkään päivittäisistä työtavoista. Aluevaltuutettujen tulee pystyä ajamaan koko alueen, ei vain oman kotikuntansa etua.

Palveluiden pitää olla jatkossakin saavutettavissa oikea-aikaisesti, esimerkkeinä kun tarve on eli lääkäreihin pääsee ajoissa, ensihoito ja paloauto saapuu nopeasti kolaripaikalle. Palvelut on tuotettava oikeaan paikkaan eli usein tarvittavat palvelut lähelle ja kerran elämässä tarvittavat palvelut voivat sijaita kauempanakin. Ihmisten täytyy saada laadukasta hoitoa nykyistä nopeammin.
Meidän ei tule tyytyä parasta vähempään myöskään hyvinvointialueella.

Siksi hyvinvointialueemme työntekijöiden on saatava jatkossakin keskittyä osaamistaan vastaaviin työtehtäviin, ja tuottamaan parasta mahdollista hoitoa. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä tulee tulevaisuudessa olla entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin valinnanvapauden keinoin.

Annetaan varsinaissuomalaisille ja loimaalaisille mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa muun muassa palveluseteleiden käyttöä laajentamalla ja ottamalla ostopalvelut laajasti käyttöön.

Nykytilanteen parantamiseen löytyy ratkaisu 18 200 sote-yrityksestä, jotka tulee valjastaa mukaan talkoisiin. Hyödynnetään hyvinvointialueemme palveluissa yrityksiä ja järjestöjä palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä varsinaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa että tukitoiminnoissa. Toinen tärkeä keino on kelakorvausten nostaminen.

Molemmat keventävät julkisen sektorin ruuhkia ja lyhentävät hoitojonoja. Otetaan käyttöön yhteinen, läpinäkyvä kustannuslaskentamalli, jotta julkisten ja yksityisten tuottajien palveluja voidaan verrata samoilla kriteereillä. Tämä mahdollistaa kulloinkin parhaiden palveluiden valitsemisen, olivat ne sitten julkisen tai yksityisen toimijan tuottamia.

Uudistus pitää rakentaa koko alueelle ja eri palvelutuottajien yhteistyöllä. Hankintojen kilpailutuksia tehtäessä tulee muun muassa ottaa huomioon eri palveluntarpeiden koko, jotta pienimmilläkin yrityksillä on mahdollisuus osallistua niihin.

Tulevalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto tulee saamaan heti kautensa alussa eteensä monia vaikeitakin päätöksiä. Loimaan kaupunginvaltuutettuna tiedän kokemuksesta, että aluevaltuustossa tarvitaan monipuolista osaamista ja laaja-alaista kokemusta päätöksenteosta sekä palveluiden tuottamisesta sekä uudelleen organisoimisesta. Haluan antaa omani varsinaissuomalaisten ja loimaalaisten käyttöön, siksi olen ehdolla.

Sinä olet tärkeä. Vaaleissa on kyse sinunkin hyvinvoinnistasi ja turvallisuudestasi, tulevaisuus tehdään nyt, joten äänestämällä vaikutat.

Sanni Kiviniemi
Aluevaaliehdokas (kok.)
Loimaa