Kaupunki havittelee Loimaalle ulkomaista työvoimaa

0
Kaupunginhallitukselle annetussa valmistelussa työvoimanäkökulmaa perustellaan muun muassa siten, että pitkään jatkuneen syntyvyyden laskun myötä kansainvälisen työvoimaan merkitys on kasvanut ja tulee kasvamaan. Kuva: LL arkisto / kuvituskuva.

LOIMAAN kaupungilla valmistellaan maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevien toimintojen siirtoa osaksi elinvoimayksikön työllisyyspalveluja. Tähän saakka lakisääteiset kotoutumispalvelut on järjestetty osana sosiaalipalveluja.
Kotoutumispalvelut organisoidaan uudelleen, koska sote-palvelut siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle ensi vuoden alusta ja sote-uudistuksen jälkeenkin kotoutumiseen liittyvät velvollisuudet jäävät kuntien vastuulle. Lisäksi vuonna 2024 häämöttävän valtakunnallisen TE-palvelujen uudistuksen myötä kuntien kotoutumiseen liittyvät tehtävät laajenevat huomattavasti.
Kaupungin kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen nostaa yhdeksi syyksi sen, että kaupunki pyrkii laajentamaan maahanmuuttoa ja kotoutumista koskevia toimintojaan myös työvoimaa koskevalla näkökulmalla siten, että Loimaalle saataisiin houkuteltua osaavaa ulkomaista työvoimaa paikallisten yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin.
– Tällä hetkellä nämä asiat on hoidettu kaupungilla aika minimaalisesti ja meillä olisi saavutettavissa enemmän, hän luonnehtii ja sanoo kaupungin toimintojen painottuvan nyt sosiaalityön puolelle turvapaikanhakijoita koskeviin kysymyksiin.
Laaksonen nostaa esimerkiksi sen, että suomea osaava työvoima saataisiin jatkossa pysymään Loimaalla eivätkä he esimerkiksi kielen opittuaan siirtyisi välttämättä suurempiin kaupunkeihin. Hänen mukaansa nykyresursseilla kaupunki ei pysty vastaamaan tähän.
– Tavoitteenamme on saada ihmisiä ulkomailta tänne töihin.

Aihe oli esillä maanantain kaupunginhallituksessa. Hallitukselle annetussa valmistelussa työvoimanäkökulmaa perustellaan muun muassa siten, että pitkään jatkuneen syntyvyyden laskun myötä kansainvälisen työvoimaan merkitys on kasvanut ja tulee kasvamaan.
Kaupunki aikoo palkata yhden uuden täysipäiväisen henkilön uudelleen organisointia ja kotoutumispalvelujen kehittämistä varten. Kyseinen henkilö on tarkoitus palkata määräaikaisesti siihen saakka, kunnes TE-palveluita koskeva uudistus astuu voimaan.
Lisäksi kaupungilla varaudutaan hakemaan ulkopuolista hankerahoitusta, jolla edistettäisiin kansainvälisen työvoiman saatavuutta Loimaalla.

Tähän saakka kotouttamiseen liittyvät kaupungin tehtävät ovat koostuneet sosiaaliohjaajan ohjauksesta, palvelusihteerin hallintotyöstä ja Loimaan Evankeliselta Kansanopistolta ostettavista palveluista. Sosiaaliohjaajan työajasta kuluu maahanmuuttoon liittyvin tehtäviin arviolta nelisen tuntia viikossa ja palvelusihteeriltä parisen tuntia viikossa, joskin työmäärät vaihtelevat merkittävästi.
Valmistelusta ilmenee, että vuonna 2020 kaupunki sai valtiolta avustuksia maahanmuuttopalveluihin 707 000 euroa, ja palvelujen ostot olivat 467 000 euroa.
Loimaalla ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä oli 2,9 prosenttia vuonna 2019. Koko maassa osuus oli 4,8 prosenttia. Samaisena vuonna Loimaalla oli vieraskielisiä 553.