Kiinteistöjä patistellaan Oripäässä laittamaan jätevesiasiat kuntoon

0

ORIPÄÄN kunnan tekninen lautakunta asetti yhdeksää kiinteistöä koskevan uhkasakon varmistaakseen sen, että kyseiset haja-asutusalueella sijaitsevat kiinteistöt kunnostaisivat jätevesijärjestelmänsä.
Ympäristötarkastaja Ilona Niskanen Etelä-Satakunnan ympäristötoimistosta kertoo asetettujen uhkasakkojen perustuvan haja-asutusalueita koskevaan jätevesiasetukseen, joka on velvoittanut kiinteistöjä saattamaan jätevesijärjestelmänsä lain mukaiseen kuntoon lokakuun 2019 loppuun mennessä.
Niskanen sanoo, että asetuksen noudattamista on kartoitettu Oripäässä ja kyseisiä kiinteistöjä on lähestytty ensin määräyksellä ennen uhkasakon asettamista. Hänen mukaansa varsin usein tilanne voi olla esimerkiksi se, että kiinteistöllä on sakokaivoja, mutta ne eivät yksin riitä ympäristönsuojelulaissa asetettujen puhdistusvaatimusten saavuttamiseen.
Syitä sille, ettei jätevesiasioita ole hoidettu kiinteistöllä vaaditulle tasolle, voi olla monenlaisia. Niskanen havainnollistaa, että syitä voivat olla esimerkiksi urakoitsijoiden kiireellisyys tai se, että vedenkäyttö on koettu kiinteistöllä sen verran vähäiseksi, ettei kunnostamiselle ole nähty tarvetta. Viime aikoina esille on voinut nousta myös koronatilanne.

Lautakunnan asettama uhkasakko on 3 000 euroa, ja kiinteistöjä vaaditaan saattamaan jätevesiratkaisut riittävälle tasolle heinäkuun loppuun mennessä. Niskanen sanoo, että uhkasakko voi langeta maksettavaksi, jos jätevesijärjestelmää ei kunnosteta vaadittavalle tasolle määräaikaan mennessä.
Tarvittavat jätevesiratkaisut riippuvat kiinteistöstä, mutta Niskasen mukaan käytännössä kaikkien kiinteistöjen edellytetään kääntyvän asiantuntijan puoleen, jotta kiinteistölle saadaan asianmukainen jätevesijärjestelmä.
Hän arvioi, että pienellä veden kulutuksella voi riittää umpisäiliön rakentaminen. Muita vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi maasuodattamo tai pienpuhdistamo.