Koronarajoitukset kevenivät merkittävästi

0
Laaja etätyösuositus poistuu, mutta terveysturvallisuudesta tulee edelleen huolehtia.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on keventänyt sisätiloja koskevia yleisö- ja kokoontumisrajoituksia merkittävästi.

Yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin voi jatkossa osallistua puolet suurimmasta osallistujamäärästä, joka tilaan on sallittua ottaa. Päätös tuli voimaan 29. tammikuuta ja on voimassa helmikuun puoliväliin.Ulkotiloissa osallistujamäärää ei rajoiteta lainkaan.

Liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettävät tilat voidaan jatkossa pitää auki yleisölle, asiakkaille ja muille osallistujille, kun samalla taataan näiden tilojen terveysturvallinen käyttö.

Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan jää edelleen voimaan määräys, joka velvoittaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen hallinnoijat ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä.

Velvoitteen voi toteuttaa toimijan itse harkitsemilla keinoilla, esimerkiksi porrastamalla kävijöiden liikkumista, rajaamalla osallistujamäärää tai sijoittamalla toiminta- ja oleskelupaikat riittävän etäälle toisistaan.