Kunnanjohtaja Timo Tolppasen mukaan kilpailutuksen tarkoituksena on turvata lähipalvelut Oripäässä. Kuva: LL arkisto.

ORIPÄÄ, LOIMAA Loimaan kaupungin hyvinvointilautakunta käsittelee ensi tiistaina Oripään terveysaseman palvelujen kilpailuttamista. Päätösehdotuksena on, että lautakunta pyytää Oripään kunnalta kannanottoa tarjouskilpailun uudelleen käynnistämiseen.

Ensimmäinen kilpailutuskierros viime syksynä ei poikinut yhtään tarjouksia yksityisiltä firmoilta. Tarjouskilpailu toteutettiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä, jossa olivat mukana Pihlajalinna, Mehiläinen ja Terveystalo.

Sen jälkeen Loimaan ja Oripään viranhaltijat ovat suunnitelleet keventävänsä vaadittua palveluvalikoimaa, jotta kilpailutuksessa saataisiin tarjouksia sisään ja Oripään terveysasemalle mahdollinen yksityinen palveluntuottaja (LL 13.11.2021).

Kevennettyä palveluvalikoimaa on hahmoteltu Pihlajalinnan, Mehiläisen ja Terveystalon kanssa käydyissä neuvotteluissa. Kevennetyn mallin mukaan terveysasemalla tulisi muun muassa olla lähipalveluna lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotto yhtenä päivänä viikossa. Hoitajavastaanotot järjestettäisiin tarpeen mukaan.

Hyvinvointilautakunnalle annetun valmistelun mukaan ehdotetut muutokset muuttaisivat merkittävästi alkuperäistä tarjouspyyntöä ja tarjouspyyntö tulisi valmistella kokonaan uudelleen ja järjestää uusi tarjouskilpailu.

ORIPÄÄSSÄ joulukuun budjettivaltuustossa odoteltiin, että Loimaan hyvinvointilautakunta olisi saattanut päättää palveluntuottajan valinnasta tammikuun kokouksessa (LL 16.12.2021).

Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen on harmissaan kilpailutuksen viivästymisestä. Hän tulkitsee hyvinvointilautakunnan päätösehdotuksesta, että Loimaan viranhaltijoilta puuttuu tahtoa asian eteenpäin viemiseen.

– Eihän tässä ole enää mitään uutta, ja aikaa vain kuluu. Viime vuoden puolella olisi Oripäälle pitänyt lähettää valmiit tarjouskilpailuasiapaperit, jotta kilpailutus olisi jo alkanut.

Tolppasen mielestä asia on viivästynyt niin paljon, että pelkona on Oripään terveysaseman hiljainen alasajo.

– Oletan, että seuraavaksi tulee vaikeus rekrytoida lääkäriä ja sitten onkin jo terveysaseman kesäsulku.