Loimaa hakee lastensuojelusta vastaavaa päällikköä, sillä Oripäästä ei ole nyt saatavilla virka-apua

0

LOIMAA, ORIPÄÄ Loimaan kaupunki on julistanut perhekeskuksen päällikön viran haettavaksi. Perhekeskuksen päällikkö toimii muun muassa sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana lastensuojelussa.
Virka tuli avoimeksi viime perjantaina sen jälkeen, kun kaupungilla oli saatu tieto Oripään sosiaalijohtajan Heli Kaskiluodon irtisanoutumisesta.
Oripään sosiaalijohtaja oli hoitanut viime keväästä saakka oman virkansa ohella myös Loimaan lastensuojelun johtavan viranhaltijan tehtäviä. Loimaan kaupungilta oli lähetetty Oripäähän asiaa koskeva virka-apupyyntö. Sosiaalijohtajan irtisanouduttua Oripään kunnalla ei ole ainakaan toistaiseksi antaa kyseistä virka-apua Loimaalle.
Loimaan sote-johtaja Timo Hokkanen sanoo, että Loimaan oli julistettava perhekeskuksen päällikön virka auki, koska Loimaalla ei voida laskea sen varaan, kuinka nopeasti Oripäässä löydetään uusi sosiaalijohtaja.
Hokkanen hoitaa tällä hetkellä oman virkansa ohella lastensuojelun johtavan viranhaltijan tehtäviä Loimaalla. Hän arvioi, ettei järjestelyllä ole lastensuojelua koskeviin palveluihin välttämättä suurtakaan vaikutusta, koska varsinaista asiakastyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden kohdalla ei ole tapahtunut muutoksia.
– Johtaminen ja hallinto ovat toki henkilökunnan kannalta tärkeitä.

Viime vuoden mittaan Loimaan ja Oripään kunnat virittelivät keskinäistä laajempaa sosiaalityötä koskevaa yhteistyötä sopimuspohjalta.
Hahmotellussa kuviossa kuntien yhteistoiminta oli rajattu koskemaan lastensuojelun, perhepalvelun, perheneuvolan ja Ankkurin toimintaa. Esimerkiksi perhesosiaalityön ja perhepalvelujen johtavan viranhaltijan tehtävien sekä Ankkuritoiminnan oli tarkoitus siirtyä Oripään kunnan vastuulle (LL 22.6.2021).
Pitkälle juuri kaavaillun yhteistyön pohjalta Loimaan kaupunki ei aiemmin lähtenyt täyttämään perhekeskuksen päällikön virkaa. Kaupungilla oli aiemmin ollut vaikeuksia sosiaalityön johtajan rekrytoinnissa, ja sittemmin organisaatiomuutoksen myötä muun muassa sosiaalityön johtajan virka muutettiin perhekeskuksen päälliköksi (LL 25.3.2021.)
Viime syksynä kunnat tarkensivat sosiaalityön yhteistyötä koskevaa sopimusta, ja viimeisimmät sopimustarkennukset olivat esillä tämän viikon maanantaina kokoontuneessa Loimaan kaupunginhallituksessa, joka jätti asian pöydälle. Asian pöydälle jättämistä koskevan muutosehdotuksen teki hallituksen jäsen Pekka Ahokas (kesk.).

Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen pitää Loimaan kaupunginhallituksen päätöstä asian pöydälle jättämisestä fiksuna, koska se jättää edelleen neuvotteluvaraa.
Tolppanen pitää valitettavana Oripään sosiaalijohtajan irtisanoutumista, mutta hän ei halua vielä halua todeta, että Loimaan ja Oripään välille hahmoteltu sosiaalitoimen yhteistyö olisi kuivunut kasaan. Hänen mielestään yhteistyölle voi olla edelleen löytyä edellytyksiä ennen kuin sote-palvelut siirtyvät maakunnallisen hyvinvointialueen järjestettäviksi ensi vuoden alusta.
Ensi maanantaina kokoontuvan Oripään kunnanhallituksen on tarkoitus asettaa sosiaalijohtajan virka avoimeksi. Tolppanen arvioi, että edessä voi olla sellainenkin tilanne, jossa Oripää voi joutua pyytämään sosiaalityöntekijän virka-apua esimerkiksi Loimaan suunnasta.