Lupausten tasapuolinen toteutus arveluttaa

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Mitä lähemmäksi nämä hyvinvointialueiden aluevaalit tulevat, alkaa perusteellisimmin pohtimaan ja epäilemään niiden alueellisen tasa-arvon toteutumista. Vaikka meille korkeammalta taholta annetaankin ymmärtää, että tässä sote-uudistuksessa hyvinvointialueiden laadukkaat peruspalvelut kattavat yhdenvertaisesti syrjäisimmätkin kolkat Suomessa, tähän minun uskoni ei vaan riitä.

Yksi eriarvoistava tekijä meillä on se, että suurin osa aluevaalivaltuutetuistamme tullaan valitsemaan alueiden kaupunkikeskuksista, lähinnä Turusta ja myös väkirikkaista kunnista. Vertailukohteeksi voisimme ottaa vaikka viime kesän kunnallisvaalit, eli jos aluevaaleissa äänestettäisiin samansuuntaisesti. Sen tuloksen pohjalta Varsinais-Suomen 27 kunnasta 20 tulisi jäämään kokonaan ilman edustajaa aluevaltuustossa, että ei hyvältä näytä.

Aluevaalien valtuutettujen enemmistö näin ollen tulisi koostumaan vaan muutamalta suurimmilta paikkakunnalla. Ja kuten tiedossa hyvin on, valitut edustajat etupäässä ajavat oman lähialueensa asioita ensisijaisesti.
Vuosia sitten olleissa vaaleissa luvattiin ettei muutosta tapahdu, mutta karvaasti olemme monessa kunnassa huomanneet ja kokeneet, että muutos tulee, se siis tulee hiipien ja viiveellä.

Kauniista lupauksista huolimatta näyttää siltä, että palveluja tulee katoamaan haja-asutusalueilta ja muualtakin ja todennäköistä on myös se, että hyvin moni kunta tulee menettämään ainoan terveysasemansa. Haluaisin tietää Varsinais-Suomen niin Turun kun muidenkin väkirikkaimpien keskusten aluevaaliehdokkailta sen, että yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut siis toteutuisivat joka kunnassa hyvinvointialueellamme?

Taisto Levo
Alastaro