Aluevaltuutetuilla riittää työsarkaa, jotta hyvinvointialue pelittäisi vuoden 2023 alussa – mikä on seuraava askel?

0
Mikä on hyvinvointialueilla seuraava askel? Lue tästä jutusta vastaukset oleellisiin kysymyksiin. Kuva: Kati Uusitalo
 1. Millaiset poliittiset neuvottelut aluevaalien jälkeen käynnistyvät?

Sunnuntaina valitun Varsinais-Suomen vuosien 2022–2025 aluevaltuuston puolueryhmät järjestäytyvät lähipäivinä. Sen jälkeen ryhmien edustajat sekä puolueiden piirijärjestöjen johtajat neuvottelevat siitä, minkälainen poliittinen rakenne hyvinvointialueelle tulee ja miten luottamuspaikat jaetaan puolueiden kesken. Neuvottelut käydään suurimman puolueen vedolla.

Neuvottelujen jälkeen puolueiden piirit nimeävät sitten edustajansa hallitukseen ja lautakuntiin. Aikaa päätöksille on helmikuun loppuun.

 1. Koska ja missä Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran?

Todennäköisesti 1. maaliskuuta. Paikkana olisi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin T-sairaalan auditorio. Jos korona yhä jyllää, kokous saatetaan pitää sähköisesti ja etänä.

 1. Missä kokoukset jatkossa pidetään?

Päätöstä ei ole. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin Vate on varannut T-sairaalan auditorion alustaville kokouspäiville. Vaihtoehtoisia paikkoja on niukasti. Eräs voisi olla Turun kristillinen opisto. Turun valtuustosali on liian pieni 79-jäseniselle valtuustolle. Jos koronan vuoksi valtuutettujen pitää istua etäällä toisistaan, kyseeseen voisi tulla Messukeskus.

 1. Kuka tekee esitykset ensimmäiseen kokoukseen?

Vate kutsuu kokouksen ja hyväksyy esityslistan, jonka valmistelee hyvinvointialueen määräaikainen valmistelujohtaja yhdessä organisaation kanssa. Tuoksi määräaikaiseksi valmistelujohtajaksi nousee helmikuun alussa Antti Parpo. Jatkossa valtuuston asiat esittää aluehallitus.

 1. Mitä avauskokouksen esityslistalla on?

Vate päättää helmikuussa. Hallintosääntö ja organisaatio pitää hyväksyä ensin. Valtuuston pitää asettaa aluehallitus, tarkastuslautakunta, vaalilautakunta ja ruotsinkielinen lautakunta. Hallitukselle tulee mahdollisesti myös jaostot. Valtuuston pitää perustaa hyvinvointialueen johtajan virka ja valita saman tien väliaikainen johtaja. Johtajien, päälliköiden ja esihenkilöiden rekrytointiperiaatteet tulee määritellä. Tilintarkastaja valitaan.

 1. Montako jäsentä valitaan aluehallitukseen?

Aluehallituksen kokoonpano noudattaa vaalitulosta samalla tavalla kuin kunnanhallitusten. Koko saattaa sijoittua jonnekin Turun 14-jäsenisen hallituksen ja nykyisen sairaanhoitopiirin 19-jäsenisen hallituksen väliin.

 1. Millaisia lautakuntia hyvinvointialueelle valitaan?

Vaten poliittinen seurantaryhmä on linjannut joulukuussa, että hyvinvointialueelle tulisi viisi lautakuntaa. Niiden jäsenmäärät ovat vielä auki. Lakisääteisten lautakuntien lisäksi lautakunnat perustuisivat luultavasti ikäkaarimalliin eli eri ikäryhmien asioita varten tulisi omia lautakuntia. Laki edellyttää myös nuoriso-, vammais- ja vanhusneuvottelunnan perustamista.

Jatkossa saatetaan nimetä myös vaikkapa asiakas- ja kansalaisraateja. Nuorisovaltuustokin on mahdollinen.

 1. Kuinka usein toimielimet kokoontuvat?

Poliitikot arvioivat, että valtuusto voisi kokoontua kerran kuussa ja hallitus lähes viikottain. Siis suunnilleen samassa tahdissa kuin Turun kaupungissa. Merkittävä osa päätöksentekoa käynnistyy kuitenkin vasta vuoden 2023 alussa.

 1. Koska hyvinvointialueelle valitaan virkamiesjohto?

Johtajan valinta tehtäneen aluevaltuustossa touko- tai kesäkuussa. Muut ylemmät viranhaltijat valitsee valtuusto tai hallitus. Varsinais-Suomesta tulee asukasluvultaan maan toiseksi suurin hyvinvointialue, jossa sijaitsee vielä yliopistollinen keskussairaala. Niinpä uskotaan, että hyviä hakijoita riittää.

 1. Mitä asioita poliitikkojen pitää päättää vuoden 2022 aikana?

Lista on pitkä: virkojen perustaminen ja henkilövalinnat, palvelustrategia, asiakas- ja potilastietojärjestelmän strategia, siirtyvää omaisuutta ja henkilöstöä koskevat selvitykset, suunnitelmat ja sopimukset, tukipalvelujen organisointi, omistajaohjauksen periaatteet, asiakasmaksut.

Palvelustrategiassa tulee pohdittavaksi esimerkiksi yritysten ja kolmannen sektorin rooli palvelutuotannossa.

Tärkeintä on, että ei synny katkoksia, kun uusi järjestelmä aloittaa vuoden 2023 alussa. Palkanmaksun ja hyvinvointipalvelujen pitäisi jatkua jouhevasti.

 1. Koska päätetään hyvinvointialueen palveluverkosta?

Hyvinvointialueiden on vuokrattava kunnilta nykykiinteistöt kolmeksi vuodeksi, mihin tulee vuoden optio päälle. Voi siis olla, että palveluverkosta kamppaillaan toden teolla vasta vuoden 2025 aluevaalien yhteydessä. Toisaalta monet haluavat, että linjaukset tehdään hyvissä ajoin ennen määräajan loppua.

 1. Voiko koko sote-uudistus vielä lykkääntyä?

Jos siltä näyttää, tulevilta hyvinvointialueilta pitäisi hyvissä ajoin lähteä viesti maan hallitukselle, että aika ei riitä. Hallitus joutuisi sen jälkeen arvioimaan, onnistuuko uudistus vuoden 2023 alussa. Ainakaan hallituspuolueissa ei uskota viivästykseen.

 

Vastauksia varten on haastateltu hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen Vaten puheenjohtajaa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaa Matti Bergendahlia, Vaten poliittisen seurantaryhmän puheenjohtajaa, Turun pormestaria Minna Arvea (kok.) sekä varapuheenjohtajaa, Kuntaliiton erityisasiantuntijaa Ari Korhosta (sdp).

 

Teksti: Jari Heino / Turun Sanomat.